Klar til ny Landboforening

Bestyrelserne for de fem landboforeninger, der agter at fusionere omkring Agrogården, har valgt navn til den nye forening, oplyser Agrogårdens formand, Kurt Nissen, Frankfri, og direktør Tage Pedersen, Agrogården.

Allerede den 30. april besluttede bestyrelserne for de fem basisforeninger i Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S at søge medlemmernes opbakning til at fusionere foreningerne.

Baggrunden er et ønske om at skabe en forening af en størrelse, der kan få politisk og erhvervsøkonomisk gennemslagskraft, og som administrativt kan drives rationelt.

Der er nu udarbejdet vedtægter for den nye forening, der vil have ca. 1500 aktive medlemmer. Vedtægtsforslaget vil blive forelagt medlemmerne på ekstraordinære generalforsamlinger i november.

Valgreglerne til bestyrelsen og de faglige udvalg i fusionsforeningen tager højde for, at foreningen vil dække et stort geografisk område med forskellige naturbetingede interesser. Således er blandt andet Langeland og Ærø sikret mulighed for repræsentation i bestyrelsen.

Samtidig er det besluttet, at Agrogården i Ringe udbygges med ca. 1300 m², og at personalet samles her. Dog opretholdes afdelingerne på Langeland og Ærø af lokale konkurrencemæssige årsager.

Tegningerne til det nye byggeri er under udarbejdelse, men råskitser til byggeriet, som bliver i et plan og i stil med de øvrige bygninger, er drøftet og godkendt i de fem foreningers bestyrelser.

Læs også