Giv nu Lomborg en chance

Synspunkt fra Dansk Familielandbrug 27. februar 2002. Af Peder Thomsen, formand for Dansk Familielandbrug

Som udgangspunkt kan jeg kun hilse det velkomment, hvis der sker en neutral og objektiv vurdering af ethvert initiativ på miljøområdet. Og så er det underordnet, om navnet på den, der står i spidsen for vurderingen, er Lomborg eller Hansen.

Derudover hylder jeg princippet om, at man ikke dømmer folk på forhånd, men i stedet giver dem chance til at vise, hvad de står for.

Jeg tror desuden, at Bjørn Lomborg er fuldt på det rene med, at fremtiden for det ny Institut for Miljøvurdering står og falder med, at vurderingerne er korrekte og objektive. Instituttet skal sammenligne og vurdere, mens det er politikerne, der efterfølgende skal træffe beslutningerne.

Jeg hverken forventer eller håber for den sags skyld derfor, at landbruget vil få positiv særbehandling, eller at vi vil vende tilbage til tidligere tider med blandt andet planspøjtning og overgødskning.

Hvis instituttet vil leve op til målsætningen om mest miljø for pengene, håber jeg til gengæld, at vi fremover vil se færre indgreb overfor vore produktionsforhold, der alene træffes udfra politiske motiver. Indgreb uden at der er sket en vurdering af, hvor pengene skal komme fra, og om der ville være en større gevinst ved at lægge indsatsen andetsteds.

Lever instituttet op til dets målsætning, må arbejdet også kunne påvise, hvis regeringens bebudede besparelser i den miljøbetingede støtte til Østeuropa reelt er en dårlig miljøinvestering.

Læs også