Strukturudviklingen skal holdes nede

Det skal undgås, at strukturudviklingen løber af sted med for stor fart. Det gøres politisk for eksempel ved at holde igen med lovgivning, der lemper harmonikravene.

- Det er med lidt blandede følelser, at vi ser på den nuværende regerings hidtidige virke, sagde formanden for Ribe Amts Familielandbrug, Gunnar Schmidt, på generalforsamlingen.

Han mener, at den strukturudvikling, som den gamle regering ikke gjorde meget for at sætte farten ned på, får lov til at fortsætte med uformindsket styrke under den nye regering.

- I gennemsnit nedlægges ni landbrug om dagen. Det er da en strukturudvikling, der vil noget, konstaterede han og ærgrede sig over, at han endnu ikke har hørt den nye fødevareminister, Mariann Fischer Boel (V), beklage strukturudviklingen.

- Det danske samfund står sig godt ved at have mange landbrugsbedrifter. Mange mindre landbrugsbedrifter har lettere ved at omstille produktionen til nye områder end store, som ofte også er økonomisk sårbare ved konjunkturudsving og afmatning på store markeder, svingende kurser, sygdomsudbrud osv. Af disse grunde og et par stykker mere bør mangfoldigheden være kendetegnende i dansk landbrug.

- Det bør grundlæggende være sådan, at teknologien må være til for at hjælpe folk, der er i erhvervet, og ikke hjælpe dem ud. Og det er landbrugsloven og dens intentioner, der i fornødent omfang skal forsøge at fordele landbrugserhvervets muligheder mellem dets udøvere, ikke teknologien, sagde han og tilføjede, at teknologien ikke må forcere strukturudviklingen.

Hans betænkeligheder kommer, fordi fødevareministeren har bebudet lempelser i loven, så landmænd, der benytter sig af gylleteknologien til at mindske indholdet af næringsstoffer i gyllen, kan få nedsat deres harmonikrav.

Han blev støttet af formanden for Sydjysk Familielandbrug, Henrik Bertelsen, Vejen, der fremhævede, at den nye gylleteknologi kan betyde, at der kommer flere dyr pr. hektar og derved større besætninger.

Læs også