Bredt tilbud fra Hedeselskabet

Hedeselskabets fynske aktiviteter inden for skov- og landskabsområdet er nu samlet i Odense. Driftschef Erik Johnsen er leder af det nye driftscenter, Hedeselskabet Anlægsgartneri.

Hedeselskabet har netop åbnet et nyt driftscenter på adressen Munkehatten 5 i Odense, hvor selskabets fynske aktiviteter inden for skov- og landskabsområdet nu er samlet.

Etableringen af driftscentret i Odense er et resultat af en omlægning af organisationen i Hedeselskabet Skov og Landskab, hvor de tre forretningsområder anlægsgartneri, skov og landskab nu samles i syv driftscentre landet over. Driftscenter Fyn dækker alle tre forretningsområder, og flere end 20 medarbejdere er tilknyttet centret.

- Vi arbejder med en bred vifte af opgaver som pleje, vedligeholdelse og nyanlæg af grønne områder ved såvel institutioner som private virksomheder, fortæller Erik Johnsen, der er driftschef for Hedeselskabet Anlægsgartneri på Fyn.

- I det åbne landskab arbejder vi blandt andet med etablering og vedligeholdelse af læhegn og småplantninger både på Fyn og Langeland. Endvidere er alléer et særdeles populært produkt hos ejere af både mindre og større landejendomme.

- Vi fælder og beskærer træer, vi udfører den meget vigtige vedligeholdelse de første tre år efter etableringen af læhegn, vi lægger fliser og brosten, vi anlægger haver, vi etablerer og vedligeholder idrætsanlæg og legepladser, vi opsætter hegn, udfører ukrudtsbekæmpelse – også pesticidfri – og udfører mange andre opgaver, fortæller Erik Johnsen.

Hedeselskabet forestår endvidere pasningen af skovene hos flere fynske godser. Andre opgaver inden for skovområdet er skovrejsning og afsætning af juletræer og pyntegrønt.

Læs også