Hver tiende malkemaskine slukket

Antallet af mælkeproducenter falder hurtigere i Arla Foods’ Region Øerne end på landsplan. Regionschef Jens Bjerregaard anbefaler Arla-andelshaverne at gøre brug af kvalitetsrådgiverne, hvis de har problemer med for høje celletal.

Strukturudviklingen i kvægbruget fortsætter med uformindsket styrke. I Region Øerne faldt antallet af andelshavere sidste år med 10,4 procent mod 8,5 procent i hele Arla Foods (DK).

64 andelshavere vest for Storebælt – svarende til 9,4 procent – slukkede for malkemaskinen. Det samme gjorde 60 – svarende til 11,5 procent af andelshaverne – øst for Storebælt.

Også den indvejede mælkemængde i regionen faldt. I området vest for Storebælt blev nedgangen på 8,2 millioner kilo eller 2,8 procent. Øst for Storebælt blev indvejet 192 millioner kilo, hvilket var 14,4 millioner kilo mindre end året før. Det svarede til en nedgang på 7 procent, oplyste regionschef Jens Bjerregaard på kredsmødet i Ryslinge sidste mandag.

- Hvis den nye afregningsmodel bliver vedtaget – og dermed gældende fra 1. oktober 2003 – vil det være hensigtsmæssigt allerede nu at arbejde på at vende udviklingen i retning af et stigende proteinindhold i mælken, sagde Jens Bjerregaard.

Med hensyn til mælkekvaliteten er der kun små udsving, idet den bakteriologiske kvalitet i forvejen er så høj, at det er vanskeligt at opnå yderligere forbedringer. 95,5 procent af mælken ligger i klasse 1.X – det vil sige bedste kvalitet. Kun 1 procent af mælken er klassificeret i 2. og 3. klasse, der medfører fradrag i afregningen.

- Men vi oplever desværre jævnligt, at fødevareregionerne udsteder »stop for mælkeleverancer«, fordi det geometriske gennemsnitlige celletal overskrider 400.000 i mere end tre måneder, sagde regionschefen, der anbefalede andelshaverne at gøre brug af kvalitetsrådgiverne, hvis de har problemer med for høje celletal.

I dette vinterhalvår gennemføres der ligesom sidste vinter analyser af anaerobe sporer i mælken. Der registreres tillæg og fradrag. Men først fra efteråret i år forventer Arla, at der indføres reel kvalitetsbetaling for sporer.

Selv om antallet af andelshavere falder både på landsplan og i Region Øerne, har de seks kredsmøder i regionen haft stigende deltagelse. I alt 38,2 procent af andelshaverne har deltaget på kredsmøderne. Sidste år var mødeprocenten 34,6 procent.

Læs også