Landsudvalg tager afstand fra vanrøgt af heste

Nick Elsass, formand for Landsudvalget for Heste, tager skarpt afstand fra de seneste dages eksempler på vanrøgt af heste ved transport. Han taler på vegne af den organiserede hesteavl og har 29 forbund bag sig i udvalget, der er tilknyttet Landbrugets Rådgivningscenter.

Problemet er, at der er transportfirmaer og myndigheder, som ikke sørger for at følge gældende regler. Lovgivningen er klar på dette område.

Transporten af heste til bl.a. slagtning i Italien er i fokus. Trafikken finder sted, fordi priserne på hestekød er højere i Sydeuropa end i Danmark.

- Vi har trods prisforskellen den holdning, at heste skal slagtes i Danmark. Derfor har avlsforbundene sammen med Danish Crown etableret et hesteslagteri ved olding, så vi undgår transporten, Udtaler landsformanden.

Landsudvalget presser i øjeblikket på i forhandlingerne med Fødevareministeriet for at få en EU-beslutning om pas til alle heste ført ud i praksis. en skulle have været på plads fra 1. juli 2000.

- Vi ser gerne, at alle danske heste får et pas, et registreringsnummer og en mærkning. På de måde bliver det nemmere for myndighederne at følge den uorganiserede avl og handel med heste, så vi undgår kedelige eksempler, hvor dyrenes velfærd bliver tilsidesat, slutter Nick Elsass.

Læs også