Rekord i svinesektoren trods svære odds

Nytårsudtalelse af gdr. Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier.

Svinesektoren har endnu engang sat rekord i eksport og indtjening. Med 28,5 mia. kr. har både producenter og nationen nydt godt af rekorden, og det er sket i et år, hvor det øvrige erhvervsliv har haft svært ved at fastholde vækst og eksport som følge af den begyndende recession.

På det seneste har der været debat om medicinforbrug, hvor der i medierne er fremstillet et unuanceret billede, som står i kontrast til de objektive kendsgerninger. Danmark og danske svinekødsprodukter er kendt og respekteret over hele verden for sin høje fødevaresikkerhed.

Denne fornemme placering stiller krav om ansvarlighed. Svineproducenten skal overholde lovgivningen og sikre, han får den rette rådgivning. Dyrlægens ansvar er at give den optimale rådgivning, som bl.a. sikrer et så lavt medicinforbrug som muligt. Endelig er det politikernes ansvar at gøre loven klar og tydelig.

Danske Slagterier lancerede for nylig »Svinesektoren på vej mod nye mål«, som indeholder en række konkrete mål og visioner for de nærmeste år. Det gælder en lang række områder lige fra endnu bedre fødevaresikkerhed og endnu større produktmangfoldighed til yderligere at forbedre dyrevelfærd, miljø og luftgener.

Jeg er sikker på, at dansk svineproduktion har mulighed for at fortsætte sin succeshistorie, selv om vi ved de seneste to års høje priser vil falde i starten af det nye år, og sikkert vil blive endnu lavere i slutningen af 2002.

Det er vi vant til at leve med, og vi vil kunne fastholde konkurrenceevnen, hvis vi sammen med den nye regering får fastlagt gode rammer for fremtidens svineproduktion i Danmark.

Læs også