Nyt vådområde indviet ved Egeskov

Med etableringen af et vådområde på 62 ha i Karlsmosen langs Hågerup Å og Hundtofte Å ved Egeskov tegner Fyn sig for halvdelen af de vådområder, der er genskabt på landsplan. Det nye vådområde, der ventes at fjerne godt 16 tons kvælstof om året fra det fynske vandmiljø, blev indviet af amtsborgmester Karen Nøhr og greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov.

Foto: Kjeld Smed

På de fleste områder udgør Fyn 10 procent af Danmark. Men når det gælder etablering af vådområder efter Vandmiljøplan II, ligger Fyn helt i top, idet Fyns Amt med indvielsen i torsdags af et nyt vådområde i Karlsmosen ved Egeskov nu tegner sig for ikke mindre end 50 procent af de danske vådområdeprojekter: Tre af de indtil nu i alt seks projekter på landsplan – og 102 af de i alt 203 ha.

Det nye fynske vådområde blev indviet af amtsborgmester Karen Nøhr og greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov.

Desuden er udløbet fra flere drænsystemer blevet ændret i Karlsmosen således, at der udledes så meget drænvand over engarealerne som muligt hele året rundt. Det gøres for at tillede mest muligt kvælstof til området, hvor det kan omsættes.

I det indre af Karlsmosen etableres yderligere en lavvandet sø på ca. to ha til fugle og padder. Søen vil ikke få direkte forbindelse med Hågerup Å, men den vil modtage vand fra åen ved store vinterafstrømninger.

Reduktionen af kvælstofudledningen vil medvirke til at forbedre vandmiljøet til gavn for bandt andet Odense Fjord. Samtidig vil områdets dyre- og planteliv få glæde af de udyrkede våde enge.

Området i Karlsmosen blev afvandet sidste gang i 1954, da vandløbene blev rettet ud og uddybet.

Det totale budget for projektet er på ca. 3,6 millioner kroner. Heraf har Fyns Amts

Trafik- og Miljøudvalg bevilget 1,8 million. Pengene er bevilget for at holde lodsejerne skadesløse og på grund af store natur- og miljøgevinster. Skov- og Naturstyrelsen har bevilget den anden halvdel til projektet.

Formanden for trafik- og miljøudvalget, Carsten Abild, oplyser, at Fyns Amt har som målsætning at få udlagt 1600 ha nye vådområder inden 2003. Amtet arbejder fortsat på at finde velegnede områder i samarbejde med landbrugets organisationer og lodsejerne.

Læs også