Priserne på svine-byggeri skal ned

(Effektivt Landbrug)Overskridelses-sikrede bygge-budgetter årsag til for dyre byggerier, lyder det fra det nye rådgivningsfirma Funktionsbyg.

Den kendte svineproduktionskonsulent Mathias Bruun (billedet), der indtil 1. november var ansat i Østjysk Svinerådgivning, har startet eget rådgivningsfirma, Funktionsbyg. Via det nystartede firma tilbyder han nu rådgivning indenfor byggeri til svin.

Den lange vej frem og tilbage hver dag fra bopælen i Vodskov i Vendsyssel til Østjysk Svinerådgivnings kontor i Hadsten mellem Århus og Randers gav efter den 52-årige Mathias Bruuns opfattelse alt for mange timer bag bilrattet. Men hovedårsagen til, at han valgte at tage springet til at blive selvstændig, var, at han har nogle konkrete ideer om byggeri til svineproduktion, som han vil søge ført ud i livet.

- Set med mine øjne er byggepriserne og byggefirmaernes avancer generelt alt for høje. For at være sikre på, at budgetterne holder, har mange byggerådgivere en tendens til at budgettere med alt for høje byggepriser, og det har givet et opadgående prisniveau, siger Mathias Bruun.

- En mere udbredt anvendelse af præfabrikerede produkter til råbygninger kan også bidrage til at sænke byggepriserne. En anden mulighed for billigere byggerier til svineproduktion er rundbuehaller, som ganske vist ikke er særligt kønne, men billige og i øvrigt meget funktionelle, siger Mathias Bruun.

Hos Gråkjær Staldbyg A/S afviser man - måske ikke særligt overraskende - påstanden fra konsulent Mathias Bruun, Funktionsbyg, om, at mange landbrugsbyggerier i dag bliver for dyre på grund af urimeligt høje avancer til byggefirmaerne.

- Vi giver jo ofte tilbud på byggerier, som lokale byggekontorer udbyder i licitation, og det er som bekendt den med det billigste tilbud, der får opgaven - nogen gange os. Så her er der ikke noget med bare at »score kassen«.

Men selvfølgelig tjener vi da penge på at bygge for folk, ellers gjorde vi det ikke. Det er blandt andet muligt, fordi vi i kraft af vores størrelse kan købe ind til fordelagtige priser, siger projektchef hos Gråkjær Staldbyg, Hans Fisker.

Hans erfaring er, at det tilmed ofte er nødvendigt at tilpasse sådanne projekter for at få prisen ned af hensyn til totaløkonomien i projektet.

Hans Fisker vurderer derimod, at der godt kan være noget om påstanden om dårlig byggestyring. Det er typisk, når landmanden selv eller for eksempel en lokal murermester skal klare denne opgave.

- For os er en effektiv byggestyring en selvfølge, da vi har indarbejdet rationelle arbejdsgange i alle led, hævder han.

Læs også