Afsætningssamarbejde skal styrke salget af danske agurker

Repræsentanter for væksthussektoren for agurker, Københavns Engros Grønttorv (KGT) og GASA NORD GRØNT er gået sammen i et afsætningssamarbejde, der skal styrke salget af danske agurker.

Samarbejdet indebærer, at 10 agurkeproducenter på Sjælland bliver andelshavere i GASA NORD GRØNT AmbA, og at selskabet GASA NORD GRØNT A/S fremover vil stå for det praktiske arbejde vedrørende afsætning. Afsætningssamarbejdet øger de deltagende parters muligheder for at efterleve de krav om forsyningssikkerhed, rettidig levering og kvalitet, som en stadig mere koncentreret dagligvarehandel stiller. Derigennem styrker samarbejdet også de danskproducerede agurkers konkurrenceevne på disse parametre.

Aftalen, det ikke får nogen indflydelse på det kommissionærsystem hos KGT, der hidtil har været det bærende princip i agurkesalget, er kommet i stand takket være en stor indsats fra KGTs side.

Med den nye aftale fordobles GASA NORD GRØNT’s agurkevolumen, som herefter har tilgang af agurker fra et samlet dyrkningsareal på 250.000 m2.

GASA NORD GRØNT AmbA og DLG/Agrova Food AmbA ejer hver 50 pct. af selskabet GASA NORD GRØNT A/S. Selskabet har hovedsæde i Tilst ved Århus og et salgskontor hos KGT i Valby.

Læs også