S.A.B. er klar til fremtiden

Foderstofforeningen S.A.B. AmbA i Skamby har netop holdt rejsegilde på en ny kornhal og en 85 meter høj skorsten – tilsammen en investering på næsten 18 millioner. Byggeriet er med til at sikre fremtiden, siger virksomhedens direktør.

Foderstofforeningen S.A.B. AmbA holdt i tirsdags rejsegilde og åbent hus i virksomhedens hovedafdeling i Skamby.

Rejsegildet gjaldt S.A.B.’s hidtil største og højeste byggeri, nemlig en ny lagerhal med plads til 20.000 tons hvede samt en 85 meter høj skorsten til udledning af luft fra foderstoffabrikken. Kornlageret, der er selvtømmende, er placeret i forlængelse af en eksisterende kornhal, hvorved lagerkapaciteten for korn kommer op på ca. 40.000 tons.

- Inklusive anlæg af en ny tilkørselsvej repræsenterer det nye byggeri i alt en investering på næsten 18 millioner kroner, fortæller S.A.B.’s direktør, Bent Juul Jørgensen. Dertil kommer indkøb af lastbiler, nedbrydning af nogle gamle betonsiloer samt forskellige renoveringer, således at den samlede investering i år bliver på ca. 24 millioner.

- Efter fusionen med Egtved samt etableringen på Langeland består S.A.B. af afdelinger i Skamby, Beldringe, Kværndrup, Nr. Broby, Rudkøbing og Egtved. Det giver et løft i omsætningen, som i sidste regnskabsår steg med næsten 25 procent til godt 400 millioner, oplyser Bent Juul Jørgensen.

- Firmaet beskæftiger i alt 70 ansatte, og årsproduktionen af foder andrager 170.000 tons. Og så er S.A.B. i øvrigt stadig en sund og livskraftig forretning med en egenkapital på over 70 millioner kroner.

- Med det nye byggeri, som tages i brug til den kommende høst, kan vi endvidere garantere landmændene en endnu bedre kvalitet af foder, idet vi kan huse foderkornet og slipper for at have det liggende i store bunker udendørs. I øvrigt betaler byggeriet sig selv i kraft af lavere omkostninger, ved at varen placeres rigtigt første gang. Kornet kører direkte over i fabrikken, når først det ligger i hallen. Det skal ikke håndteres en masse gange.

- Den høje skorsten var nødvendig af hensyn til det omgivende miljø – til fjernelse af luften fra fabrikken, forklarer Bent Juul Jørgensen. Alle miljøgodkendelser er på plads – for både den nuværende og den udvidede produktion. Dermed er virksomheden fremtidssikret.

- Som en sidegevinst kan telefonselskaberne montere deres antenner til mobiltelefoni på skorstenen. Teleselskabet Orange har allerede monteret antenner øverst oppe på skorstenen. Derved er de fri for at rejse master i området. Og man kan faktisk ikke se antennerne.

- Når jeg ser på handelen med landbruget, er jeg blevet endnu mere overbevist om, at virksomheden skal være professionel og fagligt orienteret, og at vi ikke vil gå på kompromis, hverken med kvalitet, pris eller service over for kunderne. Vi vil stadig være en virksomhed, der servicerer landbrugskunder med de varer, de har brug for i deres bedrift. Og vi har fokus på at sælge kvalitetsfoder til den professionelle landmand, som producerer højkvalitets fødevarer.

- Vi ved, hvad vi er gode til, og det ved vore kunder også, siger direktør Bent Juul Jørgensen. De områder, vi er gode til at klare os på i den nuværende konkurrence, vil vi koncentrere os om og udvikle. Vi skulle nødig komme i den situation, at vi skal til at sælge varer inden for områder, som vi i dag ikke har ekspertise på.

- Vi har mange års erfaring inden for vores kerneområder, og vil man købe røremaskiner, TV-apparater eller andre langvarige forbrugsgoder hos et andelsejet foretagende, så må man gå i Brugsen. De har den nødvendige opbakning til at håndtere reklamationer og overholde garantiforpligtelser, og de har medarbejdere, der følger med i, hvad der sker i markedet.

- Det skal være min anbefaling til vore kunder. Modsætningsvis vil jeg aldrig anbefale nogen at gå i Brugsen, hvis de skal have foder til svin, kvæg eller høns og kyllinger.

- I S.A.B. har vi en produktchef, som har mange års erfaring med at fremstille foder til husdyr. Han kan rådgive, og han kan sammensætte den helt rigtige foderblanding i alle tænkelige situationer. Den viden, han besidder, er speciel og skaber tryghed hos vore kunder. Men det kvalificerer ikke vores produktchef til at sælge hverken cykler eller husholdningsmaskiner. Sådan er det også med vore øvrige medarbejdere. Vi søger efter de bedste på de områder, som vi finder, der er behov for at dække.

- Det er den forretningsstrategi, der giver respekt blandt kunderne, fordi vi samtidig med, at vi køber og sælger til de samme kunder, også er kvalificerede rådgivere på en række faglige områder. Vi skal ikke møde op med ugens tilbud eller bytte med et smil, fordi kunden har fortrudt, eller fordi der er et eller andet i vejen med en vare. Vi skal levere kvalitet fra første færd, slutter Bent Juul Jørgensen.

Læs også