Fokus på svin og antibiotika

Landsudvalget for Svin sætter i en ny pjece fokus på: Ophørt brug af vækstfremmer til smågrise.

Udvalget påpeger, at ophørt brug af vækstfremmer specielt inden for det seneste år har medført øget behandling med antibiotika af smågrise i den første periode efter fravænning.

Øget brug af antibiotika i husdyrproduktionen øger forekomsten af resistente bakterier hvilket ikke er acceptabelt.

I den nye pjece anviser man, hvad der kan gøres både her og nu og på lang sigt for at forbedre smågrisenes sundhed og trivsel og dermed reducere forbruget af antibiotika.

Læse mere om emnet på følgende kryptiske www-adresse:

www.danskeslagterier.dk/lu/info/fokus_el/ophorvak/Index.htm

Læs også