Handlingsplan mod GMO

Det kommer ikke bag på formanden for Økologisk Landscenter, Henrik Refsgård, at der findes rester af GMO i økologisk foder – trods det, at økologisk foder netop garanteres fri for GMO.

- Men det er helt klart uacceptabelt, at der kan findes GMO i mere end 40 procent af foderblandingerne, også selvom halvdelen af prøverne indeholdt meget små mængder, siger Henrik Refsgård.

De økologiske foderstoffer kan forurenes hovedsagligt fra tre kilder. Der kan ske krydsbestøvning i naturen, hvor pollen fra GMO-planter spredes med vind og insekter. Det kan ske ved forurenet såsæd, som derefter opformeres. Genmodificerede arveanlæg videreføres til næste generation fra en eventuel forurening med GMO-frø.

Allerede i sidste måned tog økologerne initiativ til at samle foderstoffirmaerne, da Plantedirektoratets kontrol afslørede forurening af et parti sojabønner. Sammen med foderstoffirmaerne er der lavet en handlingsplan, som indebærer, at der skal tages prøver af alle importerede varer med GMO-risiko.

Der forskes endvidere i dyrkning af proteinafgrøder i Danmark, så importen af økologiske proteinafgrøder kan begrænses.

Læs også