Landmænd i 150 år

Festligt jubilæum, da Vejle-Fredericia Landboforening fyldte rundt. Ved jubilæumsreceptionen byder foreningens sekretær Jørgen Aarhus (t.v.) og formanden Jens Ejner Christensen (t.h.) velkommen til bl.a. formanden for Midtjysk Landboforening, Knud Erik Nielsen.

150 år er ingen alder, hvis man forholder sig ung og aktiv, og det er lige, hvad Vejle-Fredericia Landboforening gennem flere menneskealdre har formået. Der var da også masser af liv, da foreningen bød velkommen til jubilæumsreception i Skt. Andreas-lokalerne – det tidligere Birkelyst – ved siden af rådgivningscentret i Vejle.

Flere end 200 personer mødte frem, og ud over foreningens egne medlemmer var der også besøg fra naboforeninger og samarbejdspartnere for forskellige områder, og for alle blev det en særdeles hyggelig eftermiddag, men foreningen har ikke til hensigt at hvile på laurbærrene – tværtimod.

- Gennem 150 år har foreningen og dens medlemmer været med til at sætte sit præg på landbokulturen, og vi skal også i fremtiden være klar til nye udfordringer og udviklingen i faget, og som det kan ses, er vi nødt til også fremover at kæmpe bravt for at bevare ejendomsretten, konstaterede foreningens formand, Jens Ejner Christensen, der er formand nummer 17 gennem de 150 år.

Med det nye forslag om bræmmer i baghovedet turde formanden godt slå fast, at landboforeningerne også i fremtiden har deres berettigelse. I sin jubilæumstale slog han også fast, at landmændene er og skal være kendetegnet ved at søge indflydelse.

- For os landmænd er den faglige stolthed fortsat en vigtig ting, og så gør det ekstra ondt, når folk i nabolaget ikke har respekt for det arbejde, vi laver, fortsatte Jens Ejner Christensen og slog fast, at det vigtigste i en forening er og bliver medlemmerne, som jubilaren har godt 1100 af.

Med sine 225 sider har redaktionsudvalget med forfatteren, tidligere redaktør Vagn Nygaard, i spidsen, lavet en bog, der ikke blot fortæller om den lokale forening. Det er også en bog, der fortæller om forholdene i Danmark generelt.

- Foreningen er i forvejen meget velbeskrevet i skrifter fra de tidligere jubilæer, så her skulle vi et skridt videre, konstaterede Vagn Nygaard, der fuldt fortjent har fået meget ros for sit arbejde, som han selv beskriver som en spændende opgave. Og produktet kaldte amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (V) som imponerende.

Læs også