To bejlere til formandspost

Det bliver et spørgsmål mellem nord og syd, når De fynske Landboforeninger om kort tid skal vælge ny formand. Patrioterne vil ikke blande sig i formandsvalget.

De fynske Landboforeninger skal havde ny formand. Det sker den 14. september på foreningens delegeretmøde, hvor den nuværende formand, Lars Erik Hornemann, forlader posten til fordel for en kommunalpolitisk karriere i Gudme Kommune.

To kandidater bejler til posten, som hans afløser. Det er formanden for Agrogården, Kurt Nissen, og formanden for Nordfyns Landboforening og nuværende næstformand for De fynske Landboforeninger, Niels Hansen.

Da Patriotisk Selskab har valgt ikke at stille med en formandskandidat, bliver valget i høj grad et spørgsmål mellem nord og syd. Tæller man de delegerede, står det klart, at Kurt Nissen er tættest på posten som ny formand, idet syd mønstrer 105 af de i alt 233 delegerede. Nord, har 70 delegerede. De resterende 58 kan naturligvis ændre resultatet, men det er næppe sandsynligt.

Ifølge Landbrug Fyns oplysninger er der lagt op til, at den kommende bestyrelse skæres ned fra de nuværende 21 til 11 medlemmer. De otte foreninger får hver en plads i bestyrelsen. Det samme gør hver af de tre rådgivningsselskaber.

Når det gælder forretningsudvalget, er der lagt op til, at det kommer til at bestå af en fra hver af de tre rådgivningsselskaber plus formanden og næstformanden for De fynske Landboforeninger.

- Det er helt naturligt, at man tilpasser fællesvirksomheden. Der skal kun være det i De fynske Landboforeninger, som de tre rådgivningsselskaber hver for sig kan se en fordel i at være fælles om, siger Niels Hansen, der helst ser så meget som muligt lagt ud i de tre rådgivningsselskaber.

Også Kurt Nissen går ind for at trimme organisationen og placere flere opgaver i de tre rådgivningsselskaber. Det vil sandsynligvis også få konsekvenser for aktiviteterne på Ørbækvej.

- Med dannelsen af de nye rådgivningsselskaber er en hel del af det faglige allerede taget ud af De fynske Landboforeninger og ligger nu lokalt. Det kan også komme på tale at dele de resterende administrative opgaver ud på de tre enheder. Det handler om at få løst opgaverne så billigt som muligt, siger Kurt Nissen.

- Det bliver det politiske, som kommer til at stå øverst på De fynske Landboforeningers dagsorden fremover. Vi skal koncentrere os om at påvirke den politiske udvikling, så de fynske bønders interesser kommer til at stå så stærkt som muligt, siger Kurt Nissen, som understreger, at man godt kan være fælles om for eksempel landboret, landboungdom, samfundskontakt og dyrskue, selv om de eventuelt lægges ud i de tre rådgivningsenheder.

- Huset på Ørbækvej er en diskussion for sig selv, siger Niels Hansen. Det er et hus, som foreningerne ejer i fællesskab. Men det er da klart, at det også vil være naturligt at overveje fremtiden for det fælles hus, når baggrunden for at have det er ændret.

- Men vi kan ikke tage fat på ændringerne før efter formandsvalget. Det bliver den nye formands pligt at danne sig et overblik over, hvilke opgaver der skal løses og i fællesskab med de andre få dem prioriteret og sat i værk, siger Niels Hansen.

Læs også