Spænding om svinefoderprisen

Prisen på svinefoder er et varmt emne i denne tid. Foderstoffirmaerne har meldt ud med prisstigninger på typisk omkring 25 kroner pr. 100 kg, men både svineproducenter og konsulenter, her Morten Thomsen, Agrogården, afviser prisforhøjelser i denne størrelsesorden og opfordrer til at se tiden an. Indtil nu har kun ganske få handlet svinefoder til det kommende år. Prisudviklingen følges med spænding, og flere overvejer at gå over til at blande foderet selv

- Dollarkursen er faldet den sidste måned - trods forventning om det modsatte. Samtidig er sojaskrå også faldet fra et relativt højt niveau for en måned siden. Samlet betyder det, at soja i dag kun er 15-20 kroner dyrere pr. 100 kg end på samme tid sidste år.

Det siger chefkonsulent Morten Thomsen, Agrogården, der endvidere peger på, at de foreløbige meldinger om hvede og vårbyg ikke tyder på høstpriser, som ligger afgørende over sidste års niveau. Han fremhæver, at en stigende korn- og sojapris hidtil har været foderstoffirmaernes væsentligste argument for højere foderpriser i år i forhold til sidste år. Morten Thomsen erkender dog, at fiskemel og fedt er steget i pris i forhold til sidste år.

- Med den seneste udvikling i råvarepriserne er det lidt svært at se, hvorfor foderstoffirmaerne er ude med prisstigninger på 25 kroner - ja nogle gange på 30 kroner pr. 100 kg, siger Morten Thomsen. Måske har prisniveauet været

- En anden konsekvens er, at økonomien i selv at blande svinefoderet bliver forholdsvis bedre. Vi har allerede fået flere henvendelser omkring hjemmeblanderi, oplyser Morten Thomsen. Her er der imidlertid to store »klodser«, som man skal have styr på: Dels skal man have etableret en eller anden form for kornopbevaring, og dels skal man have anskaffet udstyr til formaling og blanding.

- Det er en investering, som skal ses i 15-20 års perspektiv. Til gengæld viser et hurtigt regnestykke, at råvareprisen er 20-30 øre pr. FEs lavere end det, man kan købe færdige blandinger til.

- Selvblanding er absolut en overvejelse værd, hvis man starter på bar bund. Men, advarer Morten Thomsen, det er ikke nok at regne på driftsøkonomien. Man skal også regne på likviditeten. Hvis man opbevarer alt sit korn, får man jo ikke penge ind i høst.

- Jeg vil ikke påstå, at DLG og KFK har snakket sammen om priserne, men det kunne godt se sådan ud. I hvert fald ligger de store firmaer forbavsende tæt. Men der er da heldigvis også andre firmaer, slutter lederen af Agrogårdens svinebrugsafdeling.

- Meget få har indtil nu handlet svinefoder, og jeg mener, man bør vente. Prøv at få kornet solgt bedst muligt, men vent med at tegne kontrakt på foder. For øjeblikket ligger prisen for slagtesvinefoder typisk 20-25 kroner højere i forhold til sidste år. Måske har nogle firmaer solgt for billigt sidste år. Men sojaskrå er faldet lidt, og dollaren ser ud til at være ved at falde. Derfor er der al mulig grund til at tage den med ro.

- Umiddelbart ser det ud til, at nogle firmaer har nemmere ved at give nogle priser end andre. Der er åbenbart et par større firmaer, som er styret meget oppe fra i år. Og nogle af firmaerne har nok heller ikke dækket sig ind endnu, blandt andet med hensyn til soja. Jeg tror, der vil ske noget inden ret længe, så mit råd skal være: Slå koldt vand i blodet, understreger Birthe Juel Hansen.

- Det kunne se ud som om, dollaren falder, så jeg ville måske ikke have så travlt med at handle. Jeg arbejder med det nu, fortæller Aksel Andersen, men måske vil jeg købe på dagspris den første måned.

- Tag den med ro. Køb fra dag til dag, og prøv at ringe til nogle forskellige firmaer. Men, understreger udvalgsformanden, hvis man får et godt tilbud, skal man alligevel slå til. I den forbindelse har kornprisen også noget at sige.

- Jeg tænker på, at dollaren kan falde, og dollarkursen har stor indflydelse på prisen på sojaskrå. Nogle har allerede handlet foder. Og det er i virkeligheden et lotterispil. Dollaren kan måske stige igen, for eksempel hvis der bliver krig i Mellemøsten. For mit eget vedkommende vil jeg tage den med ro. Købe lidt ad gangen - og afvente udviklingen. Og vente lidt med at tegne kontrakt for en længere periode, slutter Aksel Andersen.

Læs også