Vådt korn må anvendes på varme- og kraftvarmeværker

Landmændene kan nu komme af med deres efterårsvåde korn, som ligger på markerne og spirer. I et brev fra Miljø- og Energiministeriet blev det tirsdag den 9. oktober slået fast, at det nu er fuldt legalt for landmændene at afsætte spiret korn til varme- og kraftvarmeværker.

Beslutningen falder på et tørt sted, og Landbrugets Rådgivningscenter hilser den derfor hjertelig velkommen.

- Af Energiministeriets skrivelser fra den 13. september 1990 fremgår det, at nogle fødevarer ikke må anvendes som brændsel, da det kan virke uetisk. Energistyrelsen har imidlertid meddelt, at styrelsen ikke opfatter spiret korn som en fødevare, og det er herved ikke omfattet af forbudet, udtaler konsulent Jørgen Hinge, Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet af denne sag. Energistyrelsen har handlet hurtigt efter min henvendelse 4. oktober. Den hurtige sagsbehandling har skabt klarhed om anvendelsesmulighederne for det våde, spirede korn. Energistyrelsen fortjener også ros for en administrativ enkel løsning, fortsætter Jørgen Hinge.

Det betyder, at der, når halmlageret fra sidste år bliver lagt oveni, mangler 15 pct. halm for at kunne opfylde Danmarks energibehov.

- Beslutningen fra Miljø- og Energiministeriets side om anvendelse af det uhøstede korn vil således måske kunne afhjælpe den forudsete halmmangel, slutter Jørgen Hinge.

Landskontoret for Planteavl vurderer, at ca. 38.000 ha. korn ligger uhøstet rundt i Danmark. Kontoret nedskriver derfor forventningerne til årets høst fra 9,4 millioner tons korn til 9,2 millioner.

Der er i øvrigt store regionale forskelle i mængden af halm, som det er lykkedes landmændene at bjærge. Værst er det gået ud over landmænd i Ribe og Nordsjællands Amter.

Der er rundt regnet 50 kraftvarmeværker i Danmark. Landmænd, der har spiret korn til salg, skal selv forhandle pris og vilkår med aftageren.

Læs også