FAF fylder 100 år

Som en del af DLG-koncernen går FAF styrket ind i de næste 100 år. På lørdag markeres 100-året for stiftelsen af den store fynske andelsgrovvareforretning.

Fra medlemskredsen har man hørt begge versioner, men kredsbestyrelsen var ikke i tvivl om, at medarbejdernes »kompromis« var det bedste, nemlig at invitere alle medlemmer og kunder til et uformelt åbent hus arrangement i FAFs kraftcentre på Fyn - Grønnemose, Ringe og Rudkøbing samt afdelingen på Ærø.

Selve dagen for stiftelsen i 1901 af Fyens Andels-Foderstofforretning var den 30. september, men på grund af efterårstravlheden valgte man at rykke arrangementet til førstkommende lørdag, den 3. november, hvor der alle de nævnte steder er åbent fra kl. 10 til 15. Her vil man kunne møde hele FAF-personalet, de folkevalgte, se faciliteterne, få lidt forfriskninger og tilmed sikre sig en billig mobiltelefon.

Ligesom den øvrige bestyrelse og FAF-medarbejderne med afdelingsdirektør Søren Villumsen i spidsen glæder han sig til at byde indenfor på lørdag til forhåbentlig rigtig mange landmænd, hvoraf mange har haft tæt berøring med FAF i mange år, og til de mange nye detailkunder, som ikke mindst er dukket op de seneste par år med de mange nye forretningsområder som telefoni, forsikringer osv.

Temaet for dagen har den jubilerende andelsgrovvareforretning valgt at kalde »FAF gennem tiderne og FAF i morgen«. De nostalgiske indslag er en række plancher, som vil være opstillet alle fire besøgssteder. Her vil gæsterne kunne få et tilbageblik over virksomhedens udvikling gennem de sidste 100 år.

Det bekræfter han gennem FAF’s udvikling siden fusionen med DLG for godt to år siden. Ved generalforsamlingen i foråret blev der »lovet« et overskud på omkring 1,3 millioner kroner i indeværende år, og det ser ud til at holde.

- Før fusionen lå vore omkostninger på årsplan i størrelsesorden 155 mio. kroner. I dag er tallet nede på 122 mio. kroner, blandt andet takket være rationaliseringer i driften, færre afdelinger og en reduktion i medarbejderstaben fra 190 i 1999 til de nuværende 124. Det har givet basis for de sorte tal på bundlinien, og min holdning er da også, at der hvert år skal kunne udbetales overskud til vore omkring 2800 medlemmer.

Afdelingerne i Asperup og Bogense er lukkede og sat til salg, ligesom bygninger i Odense samt det tidligere hovedkontoret i Svendborg ønskes frasolgt.

De øvrige tilbageværende afdelinger har et minimum af personale og er ofte kun åbne i sæsonerne for udlevering af gødning samt kornmodtagelse. Det drejer sig om Kerteminde, som er sat til salg, samt Lunde, Ørbæk, Ulbølle og Assens, hvor udviklingen vil afgøre, som der på et tidspunkt også sættes et salgskilt op ved indkørslen.

- I det hele taget satser vi af miljømæssige og logistikmæssige årsager på at benytte skibsfragt mest muligt, forsikrer FAF-direktør Søren Villumsen, der dog er åben for en dialog omkring planerne for Odense havn til nye spændende formål.

- Placeringen af fabrikken ved kajen er optimal, men mange af vore øvrige aktiviteter dér kunne sagtens foregå andre steder, siger han uden at ville komme konkrete forslag, så længe debatten om havnen kører på højtryk her i valgåret.

- Omkring 90 procent af landbrugsproduktionen på Fyn sidder i dag kun 1000 erhvervslandmænd på. Af dem handler vi med de 400-500, og det sker via sælgere og rådgivere, som er specialiserede i de enkelte driftsgrene og derfor er gode sparringspartnere for disse professionelle landmænd, forsikrer Søren Villumsen.

Et område, som FAF har stor ekspertise indenfor og som yderligere vil blive udbygget overfor erhvervsjordbrugerne, er konceptavl.

- Vi vil ganske enkelt som mellemled binde avleren og aftageren sammen, således råvarerne kan følges fra jord til bord, som det kræves mere og mere hos slutforbrugeren, nævner FAF’s afdelingsdirektør i en jubilæumssnakken med Landbrug Fyn.

- Men, fortsætter Søren Villumsen, denne kontraktavl vil kunne øges betragteligt i de kommende år, idet der også bør sættes mere fokus på kvaliteten af foder til eksempelvis smågrise. Moderne svineproducenter skal kunne kræve bedst mulige energitiske værdier i råvarerne og dokumentation for frembringelsen.

Merprisen for konceptdyrket korn ligger omkring 9 kroner pr. kg, men derfra skal så trækkes en række omkostninger og investeringer til blandt andet optimal oplagring i egen bedrift. Ligeledes koster auditeringen cirka en krone pr. 100 kilo.

- Men for de professionelle planteavlere er konceptavl særdeles interessant, siger Søren Villumsen og fremhæver Fyn som et foregangsområde. - Her er der traditionelt megen fremavl og dyrkning af såsæd, og i det hele taget er Fyn både jordbundsmæssigt og klimatisk ideelt for frembringelse af kvalitetskorn.

Læs også