Forsøg mangler penge

Vandkanonerne er kørt i stilling, men et forsøg med markvanding kan ikke sættes i gang. Der ventes stadig på svar fra Indenrigsministeriet.

Landbruget i Ribe Amt ønsker mere vand til vanding af især kløvergræs og kartofler. Og der er muligvis vand nok i Ribe Amt til, at det kan lade sig gøre at tillade mere markvanding, end tilfældet er nu.

Amtets Udvalg for Teknik og Miljø besluttede allerede i efteråret at sætte et forsøg i gang for at undersøge, hvilke eventuelle påvirkninger et øget vandforbrug vil have. Forsøget skulle iværksættes her i foråret i udvalgte områder, hvor det forventes, at der er vand nok til det øgede forbrug.

Måle- og kontrolprogrammet er i efterårets og vinterens løb blevet udarbejdet i samarbejde med fagfolk fra landbruget. Alle kanoner var således kørt i stilling til, at arbejdet kunne begynde i to udvalgte områder ved henholdsvis Simmelbæk og Nørbæk. Projektet skulle finansieres ved hjælp af vandværkernes indbetalte gebyrer, som netop er beregnet til forsøg.

Men da det i marts kom på dagsordenen i Vandkoordinationsforum, som består af repræsentanter fra amtet, vandværkerne, kommunerne, landbruget, dambrugerne og Danmarks Naturfredningsforening, blev der sået tvivl om de pågældende gebyrer må anvendes til det nævnte forsøg. Der blev straks rettet en henvendelse til Indenrigsministeriet for at få spørgsmålet belyst - og der har sagen ligget lige siden.

Trods flere henvendelser fra formanden for Vandkoordinationsforum, Bent Poulsen (V), og tilbud om at møde op i Indenrigsministeriet, er der stadig ingen svar kommet.

Nu er løbet snart ved at være kørt, hvis et vandingsforsøg skal sættes i gang i år, da målingerne helst skal starte allerede i maj, når vandingssæsonen begynder.

- Hvis vi ikke snarest får at vide, om vi kan finansiere projektet med gebyrmidlerne, må vi lade det store måle- og kontrolprogram ligge over til næste år. Men vi vil i år alligevel igangsætte den ekstra vanding af de udvalgte områder og nøjes med en visuel kontrol af vandstanden i de berørte åer, siger en ærgerlig Bent Poulsen.

De første to år af det fem-årige overvågningsprojekt er budgetteret til at koste 2,3 millioner kroner.

Læs også