Gode dyr skal kigges ud

I denne uge starter de store ugehold hos Karen og Peder Holm i Fårvang. Farestierne er blevet færdigmonterede i de renoverede stalde og er parate til de 28 søer, der skal fare i den kommende weekend.

Torsdag skal der søer ind i farestierne, der nu er ved at være færdigmonterede i de gamle stalde på gården hos Karen og Peder Holm i Fårvang, hvor Effektivt Landbrug følger årets gang.

Når monteringsarbejdet er færdigt vil der være inventar af fire forskellige fabrikater i det færdige staldanlæg.

- Vores datter og svigersøn, Susanne og Thomas, har i pinsen arbejdet med at montere det brugte inventar, vi har overtaget fra Thomas’ forældre. De har hidtil haft både so- og slagtesvineproduktion, men skal nu til at aftage smågrise herfra og derefter kun have slagtesvin, forklarer Peder Holm.

- Derfor har vi kunnet overtage de brugte farestier fra deres stalde. Sammen med vort eget gamle har vi nu inventar fra Sdr. Vissing, Egebjerg og Fremtiden. I den nye farestald er der 77 stier med Jyden-inventar.

- Vi har netop modtaget de første af de sopolte, vi skal have fra Sølvbakkegård i Glesborg. Der befinder sig nu 50 polte i karantænestalden, og de ser rigtig godt ud. Det bliver spændende, hvordan de er, når vi kommer til at bruge dem. Men det lover godt, anerkender Peder Holm.

Med baggrund i gårdens anden produktion fra 60 årskøer har den midtjyske landmand mulighed for at sammenligne svineproduktionen med idealerne i mælkeproduktionen.

Og som kvægmand med en samling af adskillige dyrskuepræmier, har han øje for de gode dyr. Men der er forskel på, hvordan kvægbønder og svinebønder ser deres dyr, mener han.

- Grisene bedømmer vi mere ud fra de tal og produktionsresultater, vi har på papiret, mens bedømmelsen af en ko også hviler stærkt på det indtryk, vi får, når vi betragter dyret.

- Selv om jeg gennem årene har haft køer med ved dyrskuerne i både Silkeborg, Randers og sågar Års, er der dog grænser for, hvor højt jeg går op i det. Det kan være svært at nå at komme af sted i den travle tid. Det skal jo gå op med afløsning i en weekend, hvis vi skal af sted.

- For os betyder det ikke så meget, at skuerne i år måtte aflyses. Vi havde ikke oplagte emner at stille op med.

- Der er både sjov og prestige ved at være med. Og jeg skal da ikke skjule den glæde, der er at blive ringet op af konsulenten, når man har en ko, der skiller sig ud. Hvis jeg bliver spurgt om de må vælge tyr næste gang, en bestemt ko skal insemineres med henblik på at den kan blive tyremor, bliver man da stolt, indrømmer Peder Holm.

Effektivt Landbrug følger udviklingen på et svine-, plante- og kvægbrug i Danmark. Denne gang fra svineproduktionen hos Karen og Peder Holm, Fårvang. Artikler fra samme ejendom blev senest bragt i Effektivt Landbrug den 30. april og 21. maj.

Salg af 30 kilos grise til faste aftagere

140 hektar markbrug

Læs også