Nationalpark-skeptikere har organiseret sig

FORENING: Godt 60 sydfynboer var i onsdags med til at stifte Foreningen for Nationalpark-skeptikere.

Skeptikere og modstandere af en nationalpark i Det Sydfynske Øhav er ikke specielt velkomne i de fire hovedarbejdsgrupper, som i de kommende måneder skal forsøge at konkretisere, hvad en eventuel nationalpark kan komme til at betyde for det sydfynske område.

Sekretariatet bag nationalparkundersøgelsen opfordrer i stedet skeptikere og modstandere til at søge indflydelse via lokale arbejdsgrupper eller gennem de to høringsrunder, som vil blive gennemført, før en eventuel nationalpark bliver en realitet.

Men her skal skeptikere og modstandere ikke forvente at få nogen reel indflydelse, mener Bo Nissen, der er spidskandidat for de konservative på Langeland til kommunalvalget den 17. november og erklæret modstander af en nationalpark i Det Sydfynske Øhav.

- Det største problem for mig som nej-siger er, at der ikke er nogen reel demokratisk proces. Det bliver godt nok fremlagt, som om borgerne ustandseligt kan få indflydelse på processen ved at deltage i nogle arbejdsgrupper eller ved at give deres mening tilkende i forbindelse med høringsrunderne.

- Men i alle de år, jeg har været i politik, har borgerne aldrig fået ændret noget som helst i forbindelse med en høringsrunde i en større sag. Kommunen tilkendegiver som regel bare, at den er tilfreds med de ønsker og tilkendegivelser, der er fremsat – og så sker der ikke mere. Der bliver ikke flyttet et komma, lød det fra den langelandske kommunalpolitiker, da Foreningen for Nationalpark-skeptikere i onsdags holdt stiftende generalforsamling i Svendborg.

Efterlysning: Langsigtet vision
Manglende demokrati og indflydelse på beslutningsprocessen var også et tema, som gårdejer Bent Juul Sørensen, der er valgt til foreningens formand, tog frem, da han på den stiftende generalforsamling argumenterede for dannelse af en skeptikerforening. Han pegede blandt andet på, at styregruppen, der skal sammenskrive arbejdsgruppernes arbejde til et samlet forslag til nationalpark-plan, i flere tilfælde består af folk, som ikke bor i eller har noget at gøre med det sydfynske område.

- Jeg er i hvert fald betænkelig ved at parkere min indflydelse sådan et sted, sagde Bent Juul Sørensen, der også stillede spørgsmålstegn ved andre af de argumenter, som bliver brugt i debatten om en nationalpark, blandt andet øget turisme.

- Vi har brug for en debat om, hvor mange flere turister, vi kan tage. Vi kan tage mange flere end i dag. Det er jeg sikker på. Men Sydfyn skal ikke være weekenddanmarks gode samvittighed på naturens vegne. Vi vil ikke kun have liv ved kysterne i weekenden. Vi vil have liv hele året. Derfor var det måske en ide at støtte andre erhverv, der vil kunne give et mere dynamisk skub til det sydfynske område, sagde Bent Juul Sørensen med henvisning til, at turisme for Ærøs vedkommende kun udgør 3,5 procent af øens omsætning.

- Vi mangler en klar vision for Sydfyn, som rækker 25 år frem i tiden, for at kunne tage stilling til, om vi har brug for en nationalpark eller ej. Og jeg er overbevist om, at turisterne påskønner, at der er erhvervsliv i området, sagde Ærø-landmanden.

Det bliver nemmere at ekspropriere
Skeptikerforeningens formand ønsker ikke, at Sydfyn skal være et område, hvor der gælder andre regler end i resten af landet. Han stiller også spørgsmålstegn ved den påståede frivillighed indenfor nationalparkens rammer.

- Jeg tror ikke, sagde Bent Juul Sørensen på generalforsamlingen, at en lodsejer reelt kan holde sig udenfor den udvikling, der i øvrigt finder sted indenfor nationalparkens område. Det bliver nemmere at ekspropriere ud fra den begrundelse, at når nu det er en nationalpark, så må vi også havde den sidste mand med.

Under debatten opfordrede Torben Bjerregård, privat planteavlsrådgiver i Vester Skerninge, alle til at studere Lov om nationalparker nærmere. Han pegede blandt andet på, at loven i § 14 stk. åbner mulighed for, at fonden bag en nationalpark kan erhverve landbrugspligtige arealer efter reglerne om fonde i § 24 i Lov om landbrugsejendomme.

- Det er en rigtig gummiparagraf, der åbner en masse muligheder, advarede den sydfynske planteavlsrådgiver.

På den stiftende generalforsamling i Foreningen for Nationalpark-skeptikere blev følgende fem personer – en fra hver af de fem involverede kommuner – valgt til bestyrelsen:

Gårdejer Bent Juul Sørensen, Ærø (formand)

Godsejer Ditlev Berner, Fåborg

Manufakturhandler Bjørn Haaning, Rudkøbing

Professor Jens Zimmer Rasmussen, Helnæs

Slagtermester Jens Engstrøm, Vester Skerninge

Suppleant: Boghandler Mogens Bang-Pedersen, Fåborg

Revisor: Jan Schreiner, Vester Skerninge

Læs også