Debat i primærbestyrelse

Vil Landbrug & Fødevarer ændre sin holdning til fortrinsstillingen? Primærbestyrelsen tager nu debatten på et ekstraordinært møde.

Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer er netop blevet indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med ét punkt på dagsordenen: Landbrug & Fødevarers holdning til fortrinsstillingen.

Årsagen til mødet er ifølge næstformand i primærbestyrelsen, Niels Jørgen Pedersen, at finde frem til Landbrug og Fødevarers holdning til fødevareministerens netop offentliggjorte lovforslag, der helt ophæver reglerne om fortrinsstilling.

- Vi har tidligere i et høringssvar om den nye landbrugslov tilkendegivet, at fortrinsstillingen skal bevares, dog i en mere enkel og administrativ let form. Fødevareministerens udspil giver os nu en anledning til at diskutere, hvordan vi når frem til en sådan form, siger Niels Jørgen Pedersen.

Hed debat
På forhånd er der lagt i kakkelovnen til en hed diskussion i primærbestyrelsen. Formanden for familielandbrugssektionen og viceformand i Landbrug & Fødevarer, Ib W. Jensen, forsvarer fortrinsstillingen, mens formand for landboforeningen Centrovice, Niels Rasmussen, gerne ser reglerne sendt hen, hvor peberet gror. I Effektivt Landbrug i mandags opfordrede han primærbestyrelsen til at tage en diskussion om emnet.

Niels Rasmussen anklages nu af Ib W. Jensen for at bryde et forlig, som bestyrelsen i det gamle Dansk Landbrug indgik i januar om organisationens holdning udadtil. Her fik familielandbruget lov til at beholde fortrinsstillingen til gengæld for, at de større landbrug fik lov til at få fjernet lofter over bedriftsstørrelserne.

Niels Jørgen Pedersen vil hverken af- eller bekræfte eksistensen af et sådant forlig.

- Det hører bestyrelsesarbejdet til, lyder hans begrundelse.

Egen holdning
Til gengæld er Niels Jørgen Pedersen lodret uenig i, at primærbestyrelsen skulle have undladt at tage en debat om fortrinsstillingen forud for afgivelse af høringssvaret om landbrugsloven i august.

Næstformanden ønsker ikke at løfte sløret for hans egen holdning til spørgsmålet forud for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der finder sted onsdag i næste uge.

Hverken Ib W. Jensen eller Niels Rasmussen reagerede på Effektivt Landbrugs telefonbeskeder onsdag.

Læs også