Centre sammen på forsikringsfeltet

(LANDBRUG FYN) »Historisk« aftale indgået mellem LandboFyn og Agrogården. Efter aftalen indenfor forsikringsrådgivningen kan andre områder også komme på tale.

Den første og dermed en nærmest historisk aftale blev i torsdags indgået mellem de to store fynske landboforeninger, LandboFyn og Agrogården. Foreningerne er nemlig enedes om, at LandboFyn fremover kan trække på Agrogårdens ekspert indenfor forsikringsrådgivning, konsulent Jens Holmkvist.

- Der findes et stigende behov hos de fynske landmænd for rådgivning på forsikringsområdet. Men der er ikke plads til to forsikringsrådgivere i landboorganisationerne. Derfor er det naturligt at trække på den ekspertise, som findes hos kollegerne i Ringe, frem for at tage imod tilbud fra Jylland eller private udbydere, påpeger direktør Dorit Greve, LandboFyn.

Hun glæder sig over, at LandboFyns medlemmer med aftalen kan få hjælp på det vanskelige og ofte ugennemskuelige forsikringsområde af en specialist.

- Især efterspørger landmændene uvildig vurdering af forsikringstilbud, gennemgang og justering af deres nuværende forsikringer samt hjælp til indhentning af nye tilbud. Dertil kommer naturligvis alle mulige spørgsmål om skader, erstatninger og andre forsikringsforhold, nævner Jens Holmkvist, der med virkning fra i dag udover medlemmerne i Agrogården med den nye samarbejdsaftale også vil få LandboFyn-medlemmer i telefonen.

Forsikringsrådgiveren påpeger, at hans nye »kundegruppe« vil være helt ligestillet med Agrogårdens medlemskreds. Derved har de også mulighed for at trække på hans viden og hjælp indenfor personlige forsikringer og pensionsordninger - til samme timepris.

Landbocentrene har aftalt, at forsikringsydelser for LandboFyns medlemmer faktureres som alle øvrige ydelser gennem centret i Vissenbjerg.

Og hun forventer, at lignende aftaler mellem LandboFyn og Agrogården kan blive aktuelle på andre felter.

Samstemmende med Agrogårdens direktør Tage Pedersen nævnes socialrådgivning for landmandsfamilier som et oplagt, kommende samarbejdsområde.

Læs også