Naturplan for fredet gods

(LANDBRUG FYN) Et nystartet demonstrationsprojekt på Hagenskov Gods ved Ebberup drejer sig om naturplaners betydning for den fremtidige forvaltning af godslandskaber og andre større sammenhængende landskabsområder.

Det vakte megen furore, da Hagenskov Gods med alt jordtilliggende i 1960’erne blev fredet af daværende godsejer Preben Caroc Schall Holberg. Han ville for eftertiden bevare dette utroligt smukke herregårdslandskab, så der ikke ville ske nogen form for bymæssig eller sommerhuspræget udvikling.

- Det har jeg det rigtig godt med, siger godsejer, hofjægermester Britta Schall Holberg, som siden 1977 har ejet godset, og med stor pietetsfølelse varetaget faderens ønsker for stedets fremtid.

Med denne baggrund, og en aktuel mulighed for at få udarbejdet en naturplan for hele det landskabelige naturområde omkring Hagenskov, har Britta Schall Holberg netop indgået en aftale om et pilotprojekt.

Hun forklarer, at der i Wilhjelm-udvalget blev omtalt nogle planer om naturpleje, og med erfaring fra fredningen var det efter hendes opfattelse naturligt at vise opmærksomhed over for mulighederne.

Med deltagelsen i naturplanprojektet ligger der også en formidlingsopgave, og det er godsejeren på Hagenskov ikke ukendt med.

- Vi er vant til at fortælle om stedet. Ikke som turistvejvisere, men for grupper, som udviser interesse for at høre nærmere om stedets historie, fortæller Britta Schall Holberg.

Med deltagelse i en naturplan, hvor der laves en systematisk gennemgang af hele området – vel at mærke set med andre øjne – håber stedets daglige brugere at blive klogere, forventer Britta Schall Holberg.

På Hagenskov udnyttes det aktuelle potentiale på ejendommen til driften af godset. Også af hensyn til kommende generation, bemærker den nuværende ejer.

Da Hagenskov drives af en forpagter, proprietær Hans Stougaard, Flemløse, vil han også blive inddraget i udformningen af de konkrete forslag i naturplanen, så der findes hensigtsmæssige løsninger for både natur og landskab i sammenhæng med den praktiske landbrugsdrift.

- Jeg tror, at man kan få stor glæde af at anskue sit landbrug på en anden måde. Den vinkel kan sikkert også bidrage til at fremme en kulturel forståelse af helheden, fornemmer Britta Schall Holberg.

- Det er min overbevisning, at det kan lade sig gøre, så vi kan være her alle sammen, fastslår godsejeren på Hagenskov, Britta Schall Holberg.

Læs også