Jersey-årsmøde på Vestfyn

(LANDBRUG FYN) Dansk Jerseys årsmøde afholdes i år på Vestfyn - torsdag og fredag - med møde og aftenfest i Middelfart og besøg i fem jerseybesætninger.

Der er tradition for stor tilslutning, når Dansk Jersey holder årsmøde. Sådan bliver det også i år, når årsmødet torsdag og fredag i denne uge afholdes på Vestfyn.

Selve årsmødet, der samler jerseyfolk fra hele landet, finder sted på Middelfart Kursuscenter, hvor alle deltagerne samles til brunch torsdag kl. 9.00.

Fra kl. 10-12 er der fagligt møde for medlemmer og indbudte gæster. Samtidig er der arrangeret en tur for ledsagerne rundt i Middelfarts gamle bydel og til Grimmerhus keramikmuseum, der er Nordens eneste museum for moderne keramikkunst.

Første besøg gælder Viggo og Marianne Hansen, Balslev Østergård. besætningen er på 126 årskøer, som går i en løsdriftsstald med sengebåse. Malkestalden er 2 x 12 sildeben.

Herfra køres til Balslev Damgård, hvor Mark Kiekebosch og Esther Verlaan har 133 årskøer i en løsdriftsstald med sengebåse samt en malkekarrusel.

Næste besøg er hos Per Steen og Kirsten Pedersen, Vigsbjerg Jordbrug. er tæller besætningen 208 årskøer, som går i en dybstrøelsesstald. Malkestalden er 2 x 12 sildeben.

Torsdagens sidste besøg er hos I/S Ringberg-Sørensen ved Søren og Åse samt Knud og Jørn Ringberg-Sørensen. De 87 årskøer går i en dybstrøelsesstald og der er SAC Galaxy malkerobot.

Torsdagen slutter med aftenfest på Middelfart Kursuscenter.

Fra Fønsvang køres til godset Wedellsborg, der er et grevskab og drives sammen med Frijsenborg af lensgreve Bendt Wedell.

Udflugten slutter hos Espe-Holm Landbrug I/S, der drives af Kjeld Espelund Pedersen og Dansk Jerseys tidligere formand, Chr. Holm Olesen, Juulsgaard, Ronæs. Her er en besætning på 264 årskøer, der går i løsdriftsstald med dybstrøelse og malkes i en 2 x 16 side-by-side malkestald.

Læs også