Ung profil på tilmeldinger til leder-Erfa kurser

(Effektivt Landbrug) Det er mest de unge, der har fokus på udvikling af deres evner som holdledere.

Interessen for de leder-Erfa kurser, som konsulentfirmaet JobAdvice tilbyder for første gang fra dette efterår til producenter og ansatte driftsledere, har været stor. Det første hold er fyldt op. Tilmeldingerne tegner en ungdommelig profil på deltagerne både blandt producenterne og driftslederne.

- De midaldrende producenter har gjort deres egne mere eller mindre dyrekøbte erfaringer med ledelse, og vil hellere sende deres unge ansatte driftsleder på kursus, mens de unge producenter selv erkender, at de har brug for nogle ledelsesværktøjer, forklarer kursusleder Anni Kohl.

I forbindelse med rådgivningen af kunderne i sit rekrutteringsfirma, har hun i flere tilfælde oplevet, at de kunder, som hun har hjulpet med at finde nye ledere, har givet udtryk for, at der var brug for tilbud om efteruddannelse.

Kurserne til producenter og driftsledere er ikke helt ens, men der er mange sammenfaldende elementer. Producenterne tilbydes en ledertest, der kan sammenlignes med den grundige personanalyse, som JobAdvice har erfaring med, når det rigtige match skal mellem producenter og ansøgere skal findes.

Testen gør det muligt for konsulenterne hos JobAdvice at gøre producenterne opmærksomme på eventuelle svage sider. Testresultatet behandles fortroligt og gennemgås på tomandshånd med hver enkelt deltager.

- Det kan være lidt ubehageligt at blive gjort opmærksom på ens svage sider ansigt til ansigt, men det ikke nær så hårdt, som det ville være at finde ud af ved egne praktisk erfaringer senere hen, påpeger Anni Kohl.

De færdigheder, der kræves for at blive en god og motiverende leder, bliver taget op på de efterfølgende kursusmoduler, hvor der både er sat tid af til foredrag og erfaringsudvekslinger i emnet ledelse.

Direkte adspurgt om det ikke er de »forkerte«, der melder sig til kurserne, nemlig dem der i forvejen er motiveret til blive gode og inspirerende holdledere, svarer Anni Kohl:

- Vi henvender os til dem, der i fremtiden vil have ansvaret for den største del af produktionen i dansk landbrug, erklærer lederen af JobAdvice.

Blandt overskrifterne på modulerne for producenterne er overskrifterne: Ejerens image og ledelsesformer; Rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling; Visioner, mål og udviklingssamtaler; Kommunikation og konfliktløsning.

Nogle af overskrifterne for driftslederne er de samme, men for eksempel fokuseres der i et modul på driftslederens rolle overfor henholdsvis ejere og medarbejdere.

Hvert enkelt kursus tager en dag fra kl. 9.30-15. Om formiddagen foredrager virksomhedsledere, konsulenter og undervisere, mens kursusleder Anni Kohl om eftermiddagen sammenkæder formiddagens emne med de forhold, der er specifikke for landbruget. Herefter er der afsat tid til diskussioner og erfaringsudvekslinger, så der er rig mulighed for at opbygge et netværk med ligestillede.

Læs også