Mistanke om smitsom sygdom ved fjerkræ

Sidste uge blev en besætning med 46.000 æglæggende høns i nærheden af Kolding sat under offentligt tilsyn på grund af mistanke om Newcastle Disease. Hele bestanden af fjerkræ blev slået ned og kørt til destruktion sidst på ugen

Sidste uge blev en besætning med 46.000 æglæggende høns i nærheden af Kolding sat under offentligt tilsyn på grund af mistanke om Newcastle Disease. Hele bestanden af fjerkræ blev slået ned og kørt til destruktion sidst på ugen

Mistanken opstod på grund af en meget høj dødelighed og nedsat ægproduktion blandt hønsene, hvilket er typiske symptomer på den smitsomme sygdom.

Der er udtaget materiale fra besætningen, som nu undersøges hos Danmarks

Veterinær Institut (DVI). Der kan gå op til fem uger før et endeligt svar foreligger, men på grundlag af de foreløbige undersøgelser besluttede Fødevaredirektoratet ikke at afvente det endelige svar, men allerede nu aflive og destruere besætningen.

Der er oprettet zoner på tre km og 10 km omkring besætningen. Inden for zonerne vil det ikke være tilladt at flytte fjerkræ og fjerkræprodukter.

For yderligere at undgå spredning af eventuel smitte er der indført et

midlertidigt forbud mod samling af fjerkræ i hele landet på f.eks. dyrskuer,

markeder og ved brevdueflyvninger. Dette er beskrevet i en ny

bekendtgørelse, der trådte i kraft 18. juli.

kan ikke overføres til mennesker, og der er ingen risiko ved at spise æg

eller kød fra fjerkræ. Sygdommen smitter ved direkte kontakt mellem

fjerkræ og indirekte via f. eks. æg, redskaber brugt i besætningen,

personkontakt og køretøjer.

For at undgå smitte med Newcastle Disease og andre husdyrsygdomme er det

forbudt at fodre fjerkræ med eget husholdningsaffald. Dette gælder også

æggeskaller.

Læs også