Tættere på fusion

Tættere på fusion

En fusion mellem landbrugets to hovedorganisationer, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug, kom i fredags et skridt nærmere. Bestyrelsen i Dansk Familielandbrug vedtog på sit møde på Bornholm - med et klart flertal - at arbejde videre med fusionsplanerne.

13 af de 19 stemmeberettigede stemte for at lade arbejdet fortsætte med henblik på at lade delegeretforsamlingen træffe den endelige afgørelse til november. Seks stemte imod denne beslutning.

Læs også