Nordvestfynsk fusion på plads

Medlemmerne i Nordfyns Landboforening og Vestfyns Landboforening gav på sidste uges generalforsamlinger grønt lys for en fusion af de to foreninger fra 1. januar 2003. Også på Midt- og Sydfyn er der planer om at samle kræfterne

På generalforsamlingerne i sidste uge i henholdsvis Nordfyns Landboforening og Vestfyns Landboforening blev det med overvældende flertal besluttet at sammenlægge de to foreninger med virkning fra 1. januar 2003.

Den nye forening får hjemsted i Vissenbjerg Kommune, hvor de to fusionerende foreningers fælles rådgivningsselskab, Landbrugsrådgivningen NordVestfyn, netop har påbegyndt opførelsen af et nyt landbocenter til 38,5 millioner kroner. Det nye center skal foruden Landbrugsrådgivningen NordVestfyns medarbejdere også rumme kontorer for Kvægavlsforeningen Fyn og Kontrolforeningen Fyn.

- Det sender et signal om, at vi er åbne for alle landmænd, som finder os interessante. Selvfølgelig har vi vores rod og base i det nord- og vestfynske område, men vi vil ikke sige nej til nogen, fordi de ikke lige ligger i vort hidtil afgrænsede geografiske område, hvis de ønsker at blive medlem hos os, lød udmeldingen fra de to formænd, henholdsvis Niels Hansen (Nordfyn), og Torben Bang (Vestfyn).

Det kom blandt andet til udtryk på sidste uges generalforsamlinger i Landboforeningen for Svendborg og Omegn og i Agrogården, Landboforeningen af 1992. Her var der stor interesse for i første omgang at samle rådgivningsaktiviteterne på Agrogården i Ringe, hvor en udbygning kan give den fornødne plads. Der vil dog fortsat skulle være kontorer på Langeland og Ærø. Næste trin – i løbet af de kommende år – kunne så være en sammenlægning af de fem foreninger til én.

På Agrogårdens generalforsamling understregede flere endvidere vigtigheden af at samle alle aktiviteter omkring det fynske kvæg på ét sted - uanset om det blev i Vissenbjerg eller i Ringe.

Også formanden for Agrogården, Kurt Nissen, finder det afgørende, at rådgivningen effektiviseres.

- I hvert fald bør Østfyn, Ringe og Svendborg med i første omgang. Måske også Langeland, men der er forståelse for, at de vil vente lidt længere, - og at kontorerne på Langeland og Ærø bevares indtil videre. Vi har diskuteret strukturen på et fælles bestyrelsesmøde i de fem foreninger. Og det er fem enige bestyrelser, der forelægger planerne om at samle rådgivningsarbejdet – og senere at sammenlægge foreningerne, siger formanden for Agrogården, Landboforeningen af 1992.

- Vi ønsker naturligvis, at alle skal være med i en fusion. Men kan det ikke lade sig gøre fra starten af, må vi begynde et sted, påpeger Kurt Nissen.

Læs også