Færre unge i landboungdommen

Landboungdommen Fyns afgående formand luftede på årsmødet den tanke, at medlemskab måske burde være obligatorisk for at bruge organisationens tilbud.

- Der er mange unge, som vi ikke har fat i. Måske skulle vi mere eller mindre tvinge folk til at være medlem. Tvinger lyder selvfølgelig voldsomt, men det skal være sådan, at alle de tilbud, som landboungdommen har, skal kræve, at man er medlem for at kunne benytte sig af dem. Var det ikke mere end rimeligt, at man for at kunne benytte landboungdommens jobservice på internettet skulle starte med at taste sit medlemsnummer ind, spurgte formanden i sin beretning og fortsatte:

- Det kan godt være, at det ikke vil være en masse nye aktive medlemmer, vi får på denne måde, men det er vigtigt for hele organisationen, at der står et stort medlemstal bagved for, at vi fortsat kan have en stor politisk indflydelse. Hvordan havde medlemstallet mon ikke været i de generelle organisationer, hvis der ikke var noget som hed gødningsregnskaber eller hektarstøtte?

- Jeg mener faktisk, at alle, der går med en tanke om at blive selvstændig på et tidspunkt, burde være medlem af landboungdommen, da vi er den eneste organisation, der decideret arbejder på og har som målsætning at forbedre etableringsforholdene for unge landmænd, pointerede Jens Henrik Andersen.

- Vi skal ikke nødvendigvis blive ved med at lave gratis arbejde for friløbere, hvis de ringer ind til kontoret med problemer. Det går ikke i andre tilsvarende organisationer og fagforeninger, lød landsformandens kommentar.

- Det er altid en diskussion, men omkostningerne ligger faktisk under praktikpladsudvalget, hvis der er tale om en sag mellem en ung og vedkommendes arbejdsgiver, svarede konsulent Eigil Andresen.

Hans Flemming Hansen, der er landboforeningernes repræsentant i praktikpladsudvalget, fulgte op: - Mange gange ligger problemet hos værten, og derfor bør der ikke stikkes et girokort ud til den unge.

- Der kommer for få til generalforsamlingerne, og aktivitetsniveauet er faldende. Tiden er måske inde til at revurdere organisationen, lød hans forslag.

Heri var Danmarks Landboungdoms formand ikke enig.

- Nogle steder går det tilbage, men mange steder meldes der om fremgang. Vigtigt er det, at man i bestyrelserne laver det, som man selv synes er sjovt. Og så hellere tilbyde færre, men til gengæld bedre arrangementer, pointerede Lars Hansen under debatten.

- Vi kunne opfordre landmændene til at betale de 300 kroner til klubben for deres unge medhjælpere, foreslog Rene Rasmussen.

Det bifaldt Jens Henrik Andersen, der tilføjede, at det så i givet fald kunne være en kompensation måske for et par overarbejdstimer i en travl tid.

LOUISE SOMMER, Gislev, der er medlem i Østfyns Landboungdom, blev valgt som nyt medlem i udvalget, der har det store ansvar at arrangere årets dyrskuefest.

Læs også