Frøavlerne må ikke gå i frø

Det er vigtigt, at flest mulige frøavlere er medlem af en frøavlerforening, siger fynsk frøavler-formand.

- Alle frøavlere skulle tage og blive medlem af en frøavlerforening. Det vil være til gavn for os alle sammen.

Denne klare opfordring kommer fra gårdejer Vagn Jørgensen, Brolykke, Ellerup ved Gudbjerg på Sydfyn. Vagn Jørgensen er formand for Syd- og Østfyns Frøavlerforening og medlem af hovedbestyrelsen i Danske Frøavlere (der indtil årsmødet i februar i år hed De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger, red.), og han understreger vigtigheden af at have en stærk organisation, der virkelig gør noget for frøavlerne.

- Mange frøavlere ved ikke, at frøavlerforeningerne eksisterer. Det må vi have gjort noget ved, fastslår Vagn Jørgensen. På landsplan er der godt 1600 medlemmer af frøavlerforeningerne, men da der er mindst 3000 frøavlere landet over, betyder det, at nogle så at sige »kører på frihjul« og bare nyder godt af de resultater, frøavlerforeningerne opnår, - men uden selv at ville være med til at bakke op om arbejdet og dermed være medvirkende til, at frøavlernes interesser kunne varetages med endnu større styrke.

Som eksempel nævner Vagn Jørgensen EU’s tilskud til frøavlen, der udbetales pr. kg produceret frø, mens tilskuddet for alle andre afgrøder beregnes pr. ha.

- Det er op til den enkelte avler at få flest mulige penge hjem, understreger han. Og det er frøavlerforeningerne, der forhandler den støtte hjem, mens frøfirmaerne stort set er ligeglade med den side af sagen.

- Sidste efterår var formændene for de danske frøavlerforeninger således i Bruxelles, hvor vi forhandlede med folk fra EU’s frø-direktorat om en ny markedsordning for frø for 1002 og 2003.

- Med ca. 80.000 ha frø i Danmark svarer det til ca. 200 kroner pr. ha til hver frøavler. Det vil sige, at hvis man blot har tre ha med frø, så kan alene den merindtægt, som frøavlerforeningerne har skaffet hjem, betale hele årskontingentet, der ligger på ca. 600 kroner plus moms.

- Jeg vil opfordre alle frøavlere til at blive medlem af en frøavlerforening, så vi kan stå stærkest muligt i forhandlingerne om at bevare den danske frø-kvote - og kilo-støtten, der for nogle arter udgør op til 5-6 kroner pr. kg.

Selv har Vagn Jørgensen 20 ha med græsfrø, mens resten af Brolykkes i alt 65 ha dyrkes med raps samt ærter, byg og hvede til fremavl. Vagn Jørgensen ejede tidligere tillige gården Eriksminde på 54 ha ved Gislev. Denne er nu overtaget af en søn, som har etableret en svineproduktion, mens far og søn arbejder sammen om markarbejdet på i alt 145 ha.

Der i bedriften anvendes udelukkende flydende gødning på alle afgrøder.

Sidste sommer afholdt frøavlerforeningerne i samarbejde med DLF-Trifolium en frøhøstdemonstration på Haulund ved Nyborg, og engang i maj i år vil der blive arrangeret en demonstration med maskiner, som har været præsenteret på dette års Agromek-udstilling.

Desuden afholder de fire fynske foreninger hvert år en frødag med interessante emner. Udover medlemskabet og muligheden for deltagelse i arrangementerne modtager alle medlemmer bladet »Frøavleren« ni gange om året.

- Så meld jer ind i en frøavlerforening. Det vil være til gavn for os alle sammen, siger Vagn Jørgensen. I kan enten ringe til mig, tlf. 6225 3003, eller til Danske Frøavlere, tlf. 3315 0733, så vil kontakten blive formidlet videre til den lokale frøavlerforening.

Læs også