Landbruget er tilfreds med plan for dyrevelfærd

- Vi er enige med regeringen i, at der løbende er behov for at sætte fokus på dyrevelfærden. Men den skal samtidig ses i sammenhæng med blandt andet de konkurrencemæssige forhold og dyresundheden, siger gdr. Gert Karkov, formand for Landbrugets Veterinærudvalg.

- Regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd i Danmark vil være med til at fastholde vores internationale førerstilling på området, men vi har også den holdning, at reglerne for landbrugsdyrene skal være fælles for alle EU-lande. Derfor er det fornuftigt, at regeringen tager de fælles regler for dyrevelfærd op, når Danmark den 1. juli overtager formandskabet i EU, fortsætter han.

Landbruget støtter således de initiativer og prioriteringer, som regeringen har foreslået vedrørende både dyretransporter og reglerne for hold af kyllinger, pelsdyr, svin og høns. Landbruget er for eksempel allerede på vej med en frivillig aftale med danske eksportører og slagterier om at begrænse transporttiden for slagtesøer.

- Vi er også enige med regeringen i, at bøder og andre sanktioner ved overtrædelser af lovgivningen inden for dyrevelfærd skal kunne mærkes. Det er derfor en god idé at vurdere sanktionsniveauet, sådan som regeringen lægger op til, siger Gert Karkov.

Læs også