Hvad er fremtidens proteiner til mennesker og dyr?

Hvordan dækker vi fremtidens proteinbehov på en bæredygtig måde?

Dette spørgsmål er i fokus på en konference: »Proteiner for fremtiden«, som Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) holder den 3. februar 2022.

Græs, hestebønner, fårekyllinger og østershatte kan være nogle af de alternative proteinkilder, og proteiner fra planter, alger, svampe og insekter kan supplere eller erstatte kød.

De alternative proteinkilder kan også anvendes i foder til grise, køer, fjerkræ og fisk som et klimavenligt alternativ til for eksempel importeret soja og majs. 

GUDP støtter både projekter, der udvikler alternative og klimavenlige proteiner til fødevarer og foder, og projekter der forbedrer klimaaftrykket fra proteiner i kød og fisk.

Deltagerne får lejlighed til at bidrage med forslag og ideer og gå i dialog med repræsentanter fra hele fødevaresektorens værdikæde: Forbrugerne, detailhandlen, forarbejdningsindustrien og primærproduktionen.

GUDP-konferencen foregår i Centralværkstedet i Aarhus.

Læs også