Åbent møde hos økologisk landmand

Torsdag den 9. juni er der ved Gyrstinge nær Ringsted åbent møde om samspillet mellem naturpleje, dyrevelfærd, økologi, klima og biodiversitet.

Økologisk Landsforening står i samarbejde med Bjarne Krog, økologisk landmand på Midtsjælland, torsdag den 9. juni bag et spændende arrangement om naturpleje og dyrevelfærd.

Der er tale om et åbent møde, der indledes på Gyrstinge Bygade 92 klokken 10 med en kort velkomst af Carsten Sørensen, formand for Kød- og Naturgræsudvalget i Økologisk Landsforening og Louise Køster, formand for Økologisk Landsforening.

Herefter giver Bjarne Krog en præsentation af Krogagergård ved Gyrstinge nær Ringsted, og han fortæller om de erfaringer, han har høstet som kreaturholder og økologisk landmand.

- Som økologisk landmand på Krogagergård siden 1995 har jeg gennem årene fået større og større forståelse for, hvor vigtigt det er, at vi som landmænd arbejder tæt sammen med naturen. I den forbindelse spiller de store dyr, kreaturerne, en vigtig rolle, siger Bjarne Krog.

Spændende program

Arrangementet byder undervejs på flere andre spændende indlæg. Michael Kirkegård, økologisk landmand og ekspert i holistisk planlagt afgræsning, professionel instruktør i Savery, fortæller om blandt andet de udenlandske erfaringer.

Thyge Nørgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, kommer ind på, hvordan der kan skabes bedre samspil mellem økologisk landbrug, naturpleje, dyrevelfærd, klima og biodiversitet.

Deltagerne bliver også – gennem et indlæg af Sybille Kyed fra Økologisk Landsforening – orienteret om CAP-reformens rolle i forhold til naturplejens relevans for økologi, naturpleje, dyrevelfærd, klima og biodiversitet.

Miljøchef Pernille Crone fortæller om kommunale ønsker og idéer vedrørende naturpleje, klima og biodiversitet på kommunal jord, mens Peder Bligaard, vicedirektør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, runder af med et indlæg omkring klimahandlingsplaner.

Der er således lagt op til et spændende program, hvor der undervejs også er »walk & talk« for de fremmødte, som bydes på kaffe ved ankomst og sandwich eller pølser til frokost.

Det et gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, og der er et deltagerloft på 70 personer.

Læs også