Informationsmøde om rydning og forberedelse til afgræsning

Fra 4. oktober 2022 kan private og offentlige lodsejere søge tilskud til at rydde tilgroede arealer i Natura 2000-områder. Man kan også søge tilskud til at forberede Natura 2000-områder, overdrev og nationalparker til afgræsning.

I den forbindelse inviterer Landbrugsstyrelsen til et webinar tirsdag den 11. oktober. Informationsmødet henvender sig både til lodsejere og konsulenter. 

Mødet bliver afholdt som et webinar, så alle kan deltage i mødet hjemmefra via en computer, tablet eller telefon.

På mødet kan man høre om hvilke arealer og tiltag, man kan få tilskud til, hvordan ordningen i 2022 adskiller sig fra ordningen i 2021, og hvad man som ansøger og tilsagnshaver skal være opmærksom på.

Derudover har man mulighed for at stille spørgsmål under webinaret, og man får også mulighed for at indsende spørgsmål forud for webinaret. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 

Læs også