FRDK vil give efterafgrøder et bedre ry

I den første uge af november tager FRDK på Danmarksturné for at vise, at efterafgrøder er langt fra chikaneafgrøder. De har tværtimod mange positive egenskaber.

Christian Wibholm ved Stubbekøbing på Falster er mandag den 6. november FRDK-vært for en efterafgrødedemo. Niels Hansen nær Dalby mellem Haslev og Karise er mandag den 6. november FRDK-vært for en efterafgrødedemo.

Når kalenderen siger 1. november, indleder Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) en større Danmarksturné med efterafgrødedemoer på otte forskellige ejendomme helt fra Vendsyssel i nord til Falster i syd.

På ejendommene er der anlagt fire til fem demoparceller. De fleste med FRDK’s fire specialblandinger og en 0-parcel.

Demoarealerne dækker både forskellige sædskifter og FRDK’s CarbonFarm-forsøg, hvor en efterafgrødeblanding er etableret i dyrkningssystemer med forskellig jordbearbejdningsstrategi.

- Vi vil gerne fremvise vores gode blandinger, der både løsner og forbedrer jorden, samtidig med at de samler næringsstoffer til næste afgrøde og konkurrerer mod ukrudtet, siger Martin Molbo, der er formand for ShopFRDK, som sælger efterafgrøder til FRDK’s medlemmer.

Kvælstoffabrikken

Inden markdemoerne udtages der planteprøver for at måle, hvor mange næringsstoffer der findes i de overjordiske plantedele.

Sidste år præsterede FRDK’s Kvælstoffabrikken at hente helt op til 200 kg kvælstof, hvor den var tidligt og vel etableret. Kvælstoffabrikken er en godkendt blanding til de lovpligtige efterafgrøder med 25 procent kvælstoffikserende arter

Udover kvælstof samler den en række andre næringsstoffer, herunder blandt andet fosfor og kalium.

Udover Kvælstoffabrikken viser FRDK tre andre blandinger, som er frivillige blandinger. Den ene er Carbon Farm, der er udviklet i projektet af samme navn, som FRDK er en del af sammen med Innovationscenter for Økologi, og de to andre er FRDK Sund Jord-løsning. Den ene specifikt til kartoffel- og roesædskifter, fordi den er nematoderesistent.

- Det er helt utroligt, hvor meget jordløsning en efterafgrøde kan lave, og den bidrager i høj grad også til jordens sundhed, fordi der er mere organisk materiale i jorden, fortæller Martin Molbo.

Investering i jorden

Det er en udbredt holdning, at efterafgrøder er lig med vårsæd og dermed lavere udbytte, end hvis der kunne dyrkes vintersæd.

- Hvis man betragter situationen her og nu, er det også rigtigt, men man bør se tingene i et større perspektiv, hvor efterafgrøderne langsomt, men sikkert opbygger humus- og kulstofindholdet i sin jord, så man også har en jord, der kan dyrkes i fremtiden, påpeger Martin Molbo.

Der kommer et stadig større og større fokus på, at landbruget sikrer gode forhold for natur og miljø, herunder at bidrage til en større biodiversitet.

Det er nogle af de ting, der er fokus på i EU’s CAP-reform, og Arla belønner sine andelshavere med en større afregning, når de gør tiltag for biodiversitet og carbon farming.

Også her spiller efterafgrøder en central rolle, fordi de sikrer, at der er plantedække året rundt og dermed føde og skjul til vildt, fugle og insekter.

Og det er ikke kun livet over jorden, der har gavn af efterafgrøderne. Det har mikroorganismerne under jordoverfladen også.

Frøsalg efterkommer ønsker

Der er altså mange grunde til, at FRDK’s medlemmer stort set altid har betragtet efterafgrøder som et plus til planteavlen og jorden. Netop den store interesse for mulighederne i både efterafgrøder, mellemafgrøder, og companion crops danner grundlaget for, at FRDK har eget frøsalg til medlemmerne.

- Vi har gjort op med idéen om, at efterafgrøder er chikane for mange år siden, pointerer Martin Molbo.

FRDK’s frøsalg er blandt andet sat i verden for at efterkomme medlemmernes ønsker til specialblandinger, -arter og -sorter.

Det er nemlig ikke lige meget, hvilken sort de forskellige planter er. Derfor tilbyder FRDK blandt andet forskellige sorter af olieræddike. Heriblandt to danske.

FRDK efterafgrødedemoer november 2023 – hele landet

Dato

Tidspunkt

Sted

Temaer

Onsdag den
1. november

Klokken
9.00 - 11.00

Siljebjerggaard ved Jacob Justesen, Ydingvej 21,
8740 Brædstrup

 • Carbon Farm: Test af dyrkningssystemer
 • Forskellige såteknikker

Torsdag den
2. november

Klokken
9.00 - 11.00

Dangrow, Nørre Tulstrup 8, 8850 Bjerringbro

 • Forbedring af grøntsagssædskifter

Torsdag den
2. november

Klokken
11.30 - 13.30

Martin Molbo, Nørreåvej 4, Vester Velling, 8860 Ulstrup

 • Diversitet i efterafgrøderne
 • Afgræsning af frøgræs med får

Fredag den
3. november

Klokken
10.30 - 11.30

Søren Christensen,
Serritslevvej 494, 9740 Jerslev J

 • Carbon Farm: Test af dyrkningssystemer

Mandag den
6. november

Klokken
9.00 - 11.00

Liselund ved Christian Wibholm, Liselundvej 5,
4850 Stubbekøbing

 • Efterafgrøder i roesædskifte
 • Håndtering af olieræddike i strip-till såning af roer

Mandag den
6. november

Klokken
12.30 - 14.30

Niels Hansen, Karisevej 119, 4690 Haslev

 • Gødningsbesparelse med efterafgrøder
 • Strip-till til raps

Tirsdag den
7. november

Klokken
12.30 - 14.30

Barløsegaard, Frederik V. Larsen, Skovvangsvej 9,
5610 Assens

 • Efterafgrøder
 • Living mulch
 • Rapssorter

Tirsdag den
7. november

Klokken
9.00 - 11.00

Sanderumgaard ved Henrik Terp, Sanderumgaardsvej 152,
5220 Odense SØ

 • Efterafgrøder i kartoffelsædskifte

Læs også