Flemløse snart klar til miljøvenlig energiproduktion

Opførelsen af et moderne biogasanlæg i Flemløse i Assens Kommune nærmer sig sin fuldførelse. Inden længe vil Flemløse Biogas kunne levere miljøvenlig gas til naturgasnettet.

Det lokale energiselskab, Flemløse Biogas ApS, der er hjemmehørende i Flemløse ved Glamsbjerg, har i nogle måneder været i gang med at opføre et moderne biogasanlæg ved Karlemosevej nogle få hundrede meter nord for Flemløse by.

Anlægget, der leveres af det tyske firma »Envitec«, skal af gylle og anden biomasse producere miljøvenlig biogas, som på et opgraderingsanlæg i tilknytning til biogasanlægget opgraderes til naturgas og derefter ledes ind på naturgasnettet. Hele anlægget er dimensioneret til på årsbasis at kunne producere cirka syv millioner kubikmeter opgraderet ren naturgas.

Klar, parat, start!

Flemløse Biogas ApS er stiftet og ejet af tre lokale landmænd og husdyrproducenter. Selskabet ejes med 25 procent af Christian Stenskrog, Grambogård, Tommerup. Med 25 procent af Jørgen Stougaard, Bonnegården, Køng. Og med 50 procent af  Toftegård, Flemløse, ved Kurt Poulsen ApS.

- Selv om der har været enkelte mindre forsinkelser på grund af coronakrisen, ser det ud til, at opførelsen af anlægget stort set holder tidsplanen, fortæller den ene af ejerne, Jørgen Stougaard, som forleden viste LandbrugFyn rundt på anlægget.

- Vi regner med at lukke den første gylle ind i anlægget omkring 1. juli. For hurtigst muligt at få gang i produktionen af biogas, vil anlægget samtidig blive tilført cirka 3.000 tons podemateriale fra det igangværende biogasanlæg i Fangel. Efterfølgende vil der løbende blive tilført gylle og anden biomasse, og hvis alt går, som det skal, vil vi kunne begynde at levere opgraderet gas til naturgasnettet omkring 1. september, siger Jørgen Stougaard.

Input i massevis

Det er ganske store mængder – omkring 100 tons i døgnet - af forskellig biomasse, som skal tilføres Flemløse Biogas. For at minimere vejtransporten, vil størstedelen af gyllen blive pumpet til anlægget gennem rørledninger fra de nærmest beliggende leverandører: Lindegårds svinestald, Ladefogedgården og Toftegård. Fra Grambogård vil gyllen blive transporteret i tankbil.

Den afgassede gylle (der lugter mindre og har en mere tilgængelig gødningsværdi, red.), pumpes i de samme rør retur til dem, hvorfra den rå gylle er pumpet til anlægget. Til øvrige leveres den afgassede gylle med tankbil.

Jørgen Stougaard oplyser, at foruden gylle vil også biomasse i form af blandt andet dybstrøelse, majs, afpudsning fra frømarker samt andre spildprodukter – primært fra ejerkredsens egne landbrug – indgå i gasproduktionen. Og produktionen af opgraderet gas til naturgasnettet vil blive omkring 800 kubikmeter pr. time, energimæssigt svarende til cirka 800 liter dieselolie.

 

 

Læs også