bannerPos

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Projektdirektør Lars Byberg (tv) og Lorens Peter Jørgensen, kvægbruger og formand for leverandørforeningen til SBS Kliplev ser frem til, at leverandører af gylle og dybstrøelse melder sig på banen.
20-09-2019 11:20
Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Landmænd får nu mulighed for at lave en aftale om leverancer af gylle og dybstrøelse til det nye biogasanlæg i Kliplev syd for Aabenraa.

Projektdirektør Lars Byberg, SBS Kliplev, oplyser, at selskabet har forhandlet leverandøraftalerne på plads med leverandørforeningen, og betingelserne ligger fast.

Forleden blev aftalerne præsenteret, og formand for leverandørforeningen, kvægbruger Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, underskrev.

 Med leverandøraftalerne er biogasanlægget endnu et skridt på vej mod at blive en realitet. Lars Byberg understreger, at uden leverandører, ingen biogasanlæg, og derfor er han meget glad for, at det er lykkedes at forhandle sig frem til en løsning med leverandørforeningen. Aftalen skal nu omsættes til individuel afvejning af effekten på næringsstof, transport, lagerkapacitet, forbedret klimaregnskab m.m., hvilket for anlæg i drift har ført til ventelister.

Godt med flere muligheder

Landmand Lorens Peter Jørgensen glæder sig over aftalen:

- Jeg synes, det er fint at vi har flere anlæg i Sønderjylland, så der er nogle at vælge imellem for os landmænd, og så vi kan sammenligne vilkårene. Vi har indgået en god og solid aftale med SBS. Den giver en god gevinst for mig som landmand, og det er vigtigt, at vi som leverandører er tilfredse med vilkårene. Aftalen betyder, at jeg her får betaling i stedet for at lave indskud. I princippet låner jeg gyllen til anlægget og får en forbedret gødningsværdi og en tørstofbonus for min gylle, siger Lorens Peter Jørgensen.

 laj

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.

Svinenotering fortsat på 13,80 kroner

De danske svinepriser står stille i øjeblikket.

Derfor skal du sige nej til målrettede efterafgrøder

De målrettede efterafgrøder er et indgreb i den faglige frihed. Det er virkningsløst, og det belaster klimaet i form af mere CO2. Og så er det ulovligt, skriver Vagn Lundsteen.
Side 1 af 1751 (35014 artikler)Prev1234567174917501751Next