Bunden er slået ud af sydfynsk svineavlscenters profit

Efter flere år med overskud må den DanBred-ejede avls- og opformeringsbesætning, Avlscentret Holmegård A/S, se overskuddet svinde til et underskud.

Dermed er man i selskabet nær Helnæs Bugt ved Faaborg på Fyn, der har specialiseret sig i svineracerne Duroc (DD) og Hybrid (LY/YL), oplevet en tilbagegang på årsresultatet fra 1,4 millioner kroner i 2022 til -3,5 millioner kroner i 2023.

Virksomheden oplyser ikke omsætning, men bruttofortjenesten er ligeledes også faldet – her er den gået fra 5,2 millioner til -2,8 millioner kroner siden sidste år.

Egenkapitalen for selskabet lyder ved årsafslutningen på 4,7 millioner kroner mod 17,2 millioner kroner året tidligere og der er dermed også tale om et fald.

Læs også