Biogasanlæg ved Ikast: Vil løse udfordringer med sand i gyllen

85 landmænd og DBC har planer om at etablere et biogasanlæg nord for Ikast, som forventes at kunne producere biogas primo 2025. Det skal blandt andet kunne løse udfordringerne med sand fra kvægstaldene.

Et biogasanlæg nord for Ikast, der får en kapacitet på 800.000 tons biomasse pr. år, har allerede fået tilmeldt 650.000 tons biomasse fra de 85 leverandører, der sidste år stiftede et leverandørselskab.

Valget af en fremtidig partner er også faldet på plads: DBC – Danish Bio Commodities, der er ejet af Vestjyllands Andel, Jysk Energi, LEF og Hedeselskabet.

- Vi er glade for partnerskabet med DBC, som med ejerskab af otte andre biogasanlæg har solid viden inden for etablering og drift af anlæg. Sammen med disse anlæg vil vi sikre salg af certifikater og de forskellige energiformer, der vil blive produceret, lyder det fra leverandørselskabet i en pressemeddelelse.

15 hektar jord er købt

Der er etableret et fælles selskab, Ikast Biogas A/S. Som formand for selskabet er valgt Karsten Willumsen, Ikast, som også er formand for Leverandørselskabet.

- Der er lavet aftale om køb af 15 hektar jord. I den forbindelse har det været vigtigt for os at finde en placering, der er mindst mulig til gene for naboer og det omkringliggende samfund. Ligeledes har det været vigtigt, at anlægget er placeret centralt i forhold til de kommende leverandører, oplyser han.

Den primære biomasse vil være gylle, dybstrøelse, frøgræs og efterafgrøder. Den samlede energiproduktion vil svare til opvarmningsbehovet for cirka 18.000 husstande.

Da en del af den tilmeldte biomasse kommer fra økologiske kvægbedrifter, vil der blive etableret en økologisk linje på anlægget.

Vil løse udfordringer med sand

Som det første anlæg i Danmark arbejder selskabet på at kunne modtage kvæggylle fra kvægbesætninger, der bruger sand i sengebåsene.

- Vi er langt med de tekniske undersøgelser, og ved at dette kan håndteres. Lige nu arbejder vi med at skabe sikkerhed omkring processen med hygiejnisering af retursand. Vi foretager analyser af retursand – særligt skal vi være 100 procent sikre på, at sandet ikke indeholder sygdomsfremkaldende virus og bakterier, siger Karsten Willumsen.

Landmændene omkring biogasanlægget vil eje minimum 51 procent af anlægget, som skal stå klar i 2025

Stor klimagevinst

- Samlet set vil anlægget reducere CO2-udledningen med 100.000 tons CO2. Den samlede reduktion svarer til 20 procent af den samlede udledning i hele Ikast Brande Kommune.

Den opsamlede CO2 kan anvendes til industrielle formål, eller den kan fjernes helt fra kredsløbet ved at injicere den i for eksempel Nordsøen i nedlagte oliefelter. Der er allerede projekter undervejs til netop denne type lagring (CCS – Carbon Capture Storage).

Læs også