Innovationscenter: Danmark har flere alternativer til fiskemel

Stop for brug af fiskemel som foder til økologiske høns efter fund af PFAS i æggene kalder på alternativer. Men dem har Danmark allerede, mener Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug vurderer, at blandt andet græs, raps og hamp har potentiale til at erstatte fiskemel som foder til økologiske høns efter fundet af PFAS i økologiske æg, der har udløst et stop for brugen af fiskemel som foder til æglæggende høner – og givet grund til at se på, hvilke eksisterende og nye kilder til protein, der kan fungere som en varig erstatning af fiskemelet.

- Fiskemel har indtil nu været det eneste fodermiddel, der kunne tilføre æglæggerfoderet tilstrækkelig mængde svovlholdige aminosyrer og som fandtes i en mængde, der kunne dække behovet på det danske marked, forklarer Niels Finn Johansen, der er konsulent med speciale i ægproduktion hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Særlige aminosyrer

Det er fiskemelets meget høje proteinindhold med en særligt høj andel af den svovlholdige aminosyre methionin, der gør fiskemelet attraktivt som foder til æglæggende høner. I fiskemelet udgør methionin 2,79 procent af det samlede proteinindhold og opfylder dermed kravet til æglæggerfoder på 2,1 procent. Her har eksempelvis hvede, hestebønner og soja en andel, der ligger betydeligt lavere. 

Også den svovlholdige aminosyre cystin er vigtig for hønen, og hønen kan selv omdanne methionin til cystin. Derfor er methionin den helt essentielle aminosyre, som skal være til stede i tilstrækkelig mængde for den æglæggende høne. 

Lysin er den tredje aminosyre, hvor fiskemelet har et særligt højt indhold, der møder æglæggernes behov. Lysin findes også i store mængder i soja, men det kolliderer med ønsket om at anvende dansk produceret foder og udfase den importerede foder, som blandt andet soja er. De nuværende solsikke- og rapskager, som også er med til at erstatte fiskemelet i hønernes foder, er også eksempler på proteinfoder, der enten er importeret eller bearbejdet i udlandet.

Raps, havre og græs

Grønt proteinkoncentrat fremstillet ved raffinering af græs, kløver eller lucerne indeholder op mod 60 procent protein, hvor indholdet af de essentielle svovlholdige aminosyrer er næsten på højde med fiskemelets. 

- Produktet har derfor et stort potentiale til at erstatte både fiskemel og soja i økologisk fjerkræfoder. Det kan produceres i Danmark af afgrøder, som binder kulstof og kvælstof i jorden og reducerer udvaskning af næringsstoffer. Dermed har produktionen af det grønne protein også positive effekter for landbrugsjorden, vurderer Niels Finn Johansen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.  

Læs også