Rungende »ja« til fusionsplaner

Der var et klart flertal for en fusion på ekstraordinær generalforsamling i Sønderjysk Landboforening. Nu afventes den endegyldige afgørelse, når KHL skal afvikle sin anden ekstraordinære generalforsamling 22. juni.

Det blev et rungende »ja«, da de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling i Sønderjysk Landboforening torsdag aften skulle tage stilling til bestyrelsens forslag om at indgå i en fusion med Kolding Herreds Landbrugsforening og LandboSyd.

Der var 95 procent ja-stemmer.

Til stede på mødet var også et stort antal medarbejdere, som har taget positivt imod fusionsplanerne.

Tre hovedargumenter for fusion

Forud for afstemningen redegjorde bestyrelsesformand Christian Lund for bevæggrundene til en fusion. Forslaget fra de tre bestyrelser skyldes ikke mindst tre hovedargumenter:

  • En forening, der skaber grundlaget for bredt at kunne udvikle rådgivningen og nye forretningsområder gennem stærke faglige fællesskaber
  • En forening, der er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er udviklingsmuligheder, og hvor der kan rekrutteres fagligt bredere
  • En forening, der kan varetage medlemmernes politisk behov og være en stærk stemme i den lokale og nationale politiske dagsorden. Både internt i landbruget og ud mod resten af samfundet

Herefter kunne dirigenten Gert Karkov sætte gang i afstemningen. Kravet var 2/3-flertal, men opbakningen blev endnu mere markant. SLF’s medlemmer var ikke i tvivl.

Valg til bestyrelsen

Herefter var der valg til det nye formandskab og bestyrelsen.

Christian Lund blev valgt til formandskabet, mens følgende fem blev valgt til bestyrelsen: Berith Nissen, Søren Laustsen, Johan Schmidt, Niels Martin Krag og Wilma van den Hengel. Flemming Skov og Esben Skøtt er valgt til suppleanter.

Samtidig med SLF’s møde på Agerskov Kro blev der også afholdt ekstraordinære generalforsamlinger hos LandboSyd og Kolding Herreds Landbrugsforening. Også her blev der stemt ja til fusionen.

Den endegyldige afgørelse falder, når Kolding Herreds Landbrugsforening i henhold til sine vedtægter afholder sin anden ekstraordinære generalforsamling. Det sker torsdag den 22. juni.

Læs også