Landbobank ser markant bedring hos svineproducenter

Svineproducenter med finansiering hos den vestjyske bank Ringkjøbing Landbobank klarede sig betrageligt bedre i 2023 sammenlignet med året før. Det skriver banken i sin årsrapport for 2023, der udkom onsdag.

2022 bød på ugunstige vilkår for svineproducenterne i bankens portefølje, men siden er indtjeningen blevet væsentligt bedre. Samtidig er mælkeprisen faldet fra sit rekordniveau, men indtjeningen er fortsat på et tilfredsstillende niveau, bemærker Ringkjøbing Landbobank.

Bankens udlån og garantier til svine- og mælkeproducenter udgjorde henholdsvis 1 og 1,1 procent ultimo 2023, og nedskrivningsprocenterne var henholdsvis 24 og 22 procent ved årets udgang. Udlån til landbrug udgør i alt 7,6 procent af bankens samlede udlån. En stigning på 1,1 procent i forhold til 2022, primært båret frem af øgede jordfinansieringer i Danmark og udlandet.

Banken lander et resultat efter skat på 2,16 milliarder kroner.

Læs også