Vestjysk ventilationsproducent fordobler resultatet

Den Varde-baserede producent af ventilationsløsninger til stald og industri, Rotor A/S, har i det netop afsluttede regnskabsår løftet bundlinjen fra 2 til 4,1 millioner kroner, hvilket afspejler et solidt år hos primærkunderne og den øgede markedsandel, som overtagelsen af inventarvirksomheden Tromborg har muliggjort over de seneste par år.

Billedet fra da Rotor A/S overtog Tromborg Staldudstyr og Inventar i 2021. Til venstre ses Jan Tromborg og til højre Søren Langsig. Arkivfoto

Fra 2 til 4,1 millioner kroner.

Det er udviklingen på resultatsiden hos den vestjyske staldventilationsproducent Rotor A/S, der netop er kommet ud med regnskab for regnskabsåret 2023.

Virksomheden oplyser ikke omsætning, men foruden en fordobling på bundlinjen har man i virksomheden også hævet bruttofortjenesten fra 6,1 millioner kroner til 14,2 millioner kroner i 2023.

Ifølge adm. direktør i Rotor A/S, Søren Langsig, skal den positive resultatudvikling findes i sammenspillet mellem den gode investeringslyst fra kvægbrugerne og effekten af overtagelsen af inventarvirksomheden Tromborg Staldudstyr & Inventar for et par år tilbage.

- Vi har anskaffet os nogle nye markedsandele, ved at vi jo havde opkøbt Tromborg i 2021, plus der er et tredje konkurrerende firma, der er flyttet til Tyskland i regnskabsåret. Derudover har der også været god aktivitet indenfor kvægbruget de seneste tre år, og det har vi kunne mærke efter overtagelsen af Tromborg. De har virkelig investeret, og landmænd er virkelig innovative og positive, fortæller direktøren til Effektivt Landbrug.

Han tilføjer, at selvom der ikke har været stor afsætning i de mere nicheprægede produkter, er ventilation til kvægstalde eksploderet i overført betydning i forhold til resten af landbrugsbyggeriet de seneste tre år.

For 2023-regnskabet er egenkapitalen endt på 12,9 millioner kroner mod 9,9 millioner kroner året tidligere.

Vokset ud af rammerne

Selvom der er vækst at spore i hele butikken, er der også en mindre skyggeside af medaljen for Rotor A/S.

Skønt det er positivt med udviklingen, påpeger direktøren imidlertid, at de øgede markedsandele har givet masser af travlhed.

- Udfordringen har været, at vores aktivitetsniveau i princippet har været for høj. Vi har været udfordret med mandskab og vores kapacitet, fortæller Søren Langsig og tilføjer, at opkøbet af Tromborg har været med til at »sparke det hele op på et højere niveau«.

Så man kan sige, at efterspørgslen er vokset udover, hvad I kan følge med til?

- Jo det kan man godt sige. For når man går til en fordoblet omsætning på tre år, kan det være svært at få kapaciteten og omgivelserne til at tilpasse sig lige så hurtigt.

Ifølge direktøren kommer overskuddet til at gå til driften, da der ingen større investeringer er planlagt på nuværende tidspunkt.

CO2-afgiften hiver i investeringsbremsen

Der er imidlertid tunge skyer i sigte i forhold til den fortsatte vækst i butikken.

CO2-afgiften spøger, og mange af virksomhedens kunder er i vildrede over ikke at kende det endelige omfang af afgiften.

- Forespørgsler på tilbud til ventilation i forbindelse med kvægstaldsprojekter oplever vi stadig kommer ind, og aktivitetsniveauet er stadig tilfredsstillende. Men vi hører også ude fra markedet er, at bankerne er begyndt så småt at holde igen, og det betyder, at de helt store projekter kan blive udsat, forklarer direktøren.

Han påpeger yderligere, før CO2-afgiften ligger 100 procent fast, er det ikke til at sige, hvornår de helt store projekter bliver søsat, og at nogle kunder holder igen, fordi de ikke ved, om de er købt eller solgt.

Mere afdæmpede forventninger

Med en CO2-afgift i horisonten, forventer man allerede et resultat for 2024, der ikke kommer op på samme højde som i 2023.

Her tror man i Rotor A/S på, at snakken i mediebilledet om kvæg, kød og metan-udledning kan påvirke investeringslysten blandt kunderne.

- Og hvis investeringen falder, så er det, at lavinen kan rulle. Der kan komme en længere periode, hvor vi må formode, at det generelle aktivitetsniveau vil falde, siger Søren Langsig.

Imidlertid mener han, at virksomheden er rustet til, hvad end markedet byder på, og at man blot vil tilpasse mandskab derefter.

Læs også