Første spadestik for grønt og bæredygtigt skolehjem

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) har nu for alvor taget hul på byggeriet af deres nye skolehjem i Beder. Byggeriet får en bæredygtig certificering og skal erstatte flere gamle bygninger, som var blevet utidssvarende og ikke levede op nutidens energimæssige standarder.

Sådan kommer de nye bygninger i Beder til at se ud.

Med byggetilladelsen endelig på plads kunne skolen sammen med entreprenøren tage første spadestik i starten af juni, og det nye byggeri er nu officielt skudt i gang.

Det nye skolehjem kommer til at kunne rumme i alt 102 sengepladser, fordelt på 52 dobbeltværelser og to handicapvenlige værelser.

Forventningen er, at skolehjemsbygningerne står endelig klar til at blive taget i brug i sommeren 2022.

Bæredygtighed som mantra

Sedumtage og vertikal beplantning fremmer biodiversiteten og bliver en iøjnefaldende del af bygningernes karakteristika. Opsamling af regnvand og brug heraf er også tænkt ind.

Aspekter, der går hånd i hanke med skolens øvrige grønne profil. Byggeriet får desuden en såkaldt DGNB-certificering, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed.

I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, Økonomisk kvalitet, Områdekvalitet, Teknisk kvalitet, Proceskvalitet og ikke mindst Social kvalitet.

Nedrivning af gamle bygninger

Før det nye byggeri kunne gå i gang, skulle der dog først laves plads. For nylig afsluttede skolen derfor nedrivningen af mange af de gamle skolehjemsbygninger, som tiden efterhånden var løbet fra.

Efter at dømme ud fra reaktionerne på skolens sociale medier, så rummede væggene uden tvivl mange gode minder for elever, der har boet der gennem tiden. Men tiden er nu inde til, at der skal ske noget nyt.

Udover at være visuelt uddateret, så var bygningerne også slidte og levede langtfra op til nutidens energimæssige standarder. Alt byggeaffald fra nedrivningen er blevet håndteret og sorteret minutiøst, så det giver mindst mulig miljømæssig påvirkning.

Beton og gammel belægning bliver genanvendt, da det i samarbejde med IBF bliver knust og støbt til nye fliser, som skal lægges i området omkring skolehjemmet. På den måde får det gamle nyt liv, og fortiden bliver en del af fremtiden.

En kuriøs detalje er, at de gamle skolehjemsbygninger rent faktisk også var delvist lavet af genbrugsmaterialer. Noget af byggematerialet kom eksempelvis fra Frøslevlejren i Sønderjylland. Det havde dog helt andre årsager end i dag, da forklaringen var, at skolen i en efterkrigstid havde begrænsede midler til rådighed.

Gør skolen mere attraktiv

Det har været koblet såvel et byggeudvalg og brugerinddragelse på byggeprojektet, så det i planlægningsfasen har haft de bedst mulige forudsætninger for at leve op til de behov og værdier, som de kommende brugere rent faktisk har.

- Vi håber og tror på, at det nye skolehjem vil kunne bidrage til både at tiltrække og fastholde elever og kursister. De tilbringer jo meget tid her, når de har fri. Derfor er det for mange af afgørende betydning, at de føler sig hjemme, og at komforten er i top. Den grønne beklædning matcher deres faglige interesse i planter, og mange af dem går desuden meget op i klima og bæredygtighed, og vil dermed kunne spejle deres egne værdier i vores nye skolehjem, siger Jens Ravn, bestyrelsesformand for JU Århus.

Erfaren entreprenør

Projektet var i udbud og der var flere gode aktører i spil, men billigste i licitation var Erhverv og Bolig Byg fra Randers. Entreprenør, Jacob Riis Sørensen siger:

- For Erhverv og Bolig Byg var det en god dag, da vi blev indbudt til at give pris på dette spændende projekt i Beder, og vi lagde os derfor i selen for at give den skarpeste pris på projektet.

- Heldigvis vandt vi byggeopgaven, og det er en fornøjelse nu, efter en veloverstået projekteringsperiode, at kunne komme i gang med den primære byggeopgave. Vi har opført andre lignende sager med gode resultater, hvorigennem vi har tilegnet os meget viden omkring, hvordan et skolehjem fungerer i praksis, slutter han.

Læs også