Økolog genvinder varmen i opdrætsstalden

Med en varmeveksler har de daggamle kyllinger hos Axel Månsson det absolut bedste vilkår i deres første seks uger.

Heat-X-Rotate fra KJ Klimateknik er på kyllingestalden ved Brande placeret på en forhøjet stålplatform. Indblæsningsløsningen med to dobbelte enheder med hver fire dyser.

I forbindelse med opførelsen af en ny opdrætsstald, valgte én af landets førende økologer Axel Månsson fra Brande at bygge en såkaldt starterstald, hvor daggamle kyllinger får det absolut bedste vilkår i deres første seks uger.

- Vort ønske var, at starterstalden skulle give den bedst mulige kombination af velfærd, produktionsmiljø og driftsøkonomi, siger Axel Månsson.

Da stalden varmes op til 36 grader, vurderede han, at det ville give god mening at installere en varmeveksler.

- Det har været vigtigt for os at vælge en varmeveksler, der er driftsstabil og enkel at vedligeholde, uddyber Axel Månsson.

Valget faldt på Munters Heat-X-Rotate, der i Danmark forhandles af KJ Klimateknik.

Automatisk rengøring

Filosofien bag varmeveksleren er, at den skal holdes tør – også mellem kyllingeholdene. Det store rotorhjul, der binder varmen, rengøres automatisk på daglig basis.

I varmeveksleren sidder nemlig en højtryksrobot, der med luft sørger for løbende gennemblæsning af rotorhjulet på daglig basis. En sensor måler kontinuerligt luftstrømmen gennem rotorhjulet, og når modstanden bliver for stor på grund af støvopsamling, starter den indbyggede kompressor og rotorhjulet gennemblæses i cirka 30 minutter.

Dette sikrer, at effektiviteten på varmeveksleren holdes i top gennem hele holdet, og at energiforbruget holdes nede. Derved opnås den ønskede driftsøkonomi på varmeveksleren.

Positive første resultater

- Det første hold kyllinger har nu været i stalden i syv dage, og de ser ud til at stortrives, siger driftsleder Hans Klemmensen og fortsætter;

- Stalden er opdelt i fire kvadrater via tre meter høje skillevægge, så vi har været lidt spændte på, om der kunne sikres et ensartet klima i hele stalden. Den første uges erfaringer er særdeles positive, det virker til at luften er meget ens i alle områder og hjørner af stalden.

KJ Klimateknik har løst opgaven omkring den særlige staldindretning ved at sætte to i stedet for en indblæsningsenhed på varmeveksleren. Hver enhed har fire dyser, der sikrer en jævn fordeling af luften i hele stalden. Der er således ikke brug for cirkulationsventilatorer, hvilket reducerer både investering, vedligehold og energiforbrug hertil.

Enkel og kompakt

Varmeveksleren er særdeles kompakt og leveres 95 procent samlet, Den er stort set kubisk og måler cirka 2,4 meter på hvert led. Normalt vil varmeveksleren blive placeret på en betonplaform langs husets facade, og luften ledes ind via én indblæsningsenhed, der følger loftshældningen.

Hos Axel Månsson valgte man at placere enheden på en 2,4 meter høj stålplatform ved husets gavl. Hermed kunne indblæsningsrøret føres vandret ind, hvilket reducerer energiforbruget og øger luftflowet. Endvidere elimineres risikoen for, at kyllingerne flyver op på røret.

Læs også