Den gode byggeproces – fra start til slut

I forbindelse med et byggeprojekt er der utallige ting, der skal overvejes og holdes styr på. Her er fire vigtige områder.

BYGGERI Uanset hvad man skal have lavet, skal man gøre sig mange overvejelser, inden man går i gang. På den måde får man en god byggeproces uden ubehagelige overraskelser undervejs, påpeges det hos VKST Byggerådgivning, der her giver gode råd i alle dele af processen.

1. Vær grundig i planlægningsfasen

Man skal forvente at bruge mindst lige så lang tid eller længere tid på idé og planlægningsfasen, som på selve udførelsesfasen. Men tiden er givet godt ud, for så er man sikret, at alt er gennemtænkt og alle tilladelser er på plads. Processen bliver med andre ord mere effektiv proces og planerne hurtigere konkrete.

Brug egne idéer, men være åben over for andres forslag og skab gerne en sammenhæng i forhold til de øvrige bygninger på ejendommen. Det skal både være funktionelt og se pænt ud.

I planlægningsfasen skal man være opmærksom på bygningsreglementet, planloven, byggeservitutter, lokalplaner, forsikringsforhold og meget mere. På husdyrejendomme kan det være en god idé at få lavet en miljøscreening for at afdække, hvad kan lade sig gøre på ejendommen.

Efter en nærmere afklaring i forhold til lovgivning og mulig placering af den nye bygning skal der fortages en undersøgelse af jordbundsforhold, som indgår i udbudsmaterialet.

2. Lav et grundigt udbudsmateriale

Udbudsmaterialet skal betragtes som bygherres og entreprenørens samarbejdsgrundlag for byggearbejdet.

Et godt og gennemarbejdet udbudsmateriale er derfor altafgørende. Det kan blive dyrt, hvis man ikke har beskrevet alle forhold og krav grundigt.

Materialet lægger fundamentet for, at man i sidste ende står med den bygning, man ønsker. Des mere velskrevet og entydigt udbudsmaterialet er des større sandsynlighed er der for, at udførelsesfasen forløber uden tvister og ekstrakrav, der både kan være fordyrende og forsinkende i processen.

Brug gerne en uvildig rådgiver til at vurdere og hjælpe med at vælge den rigtige leverandør.

3. Klare aftaler – altid på skrift

Hvad enten der er tale om store eller små byggeopgaver, er det vigtig altid at skrive aftaler ned, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt. Udover en beskrivelse af det aftalt arbejde, bør en skriftlig aftale altid omfatte en klar beskrivelse af omfanget og prisen.

I forbindelse med indgåelse af kontrakt med entreprenøren er det vigtigt at aftale et sæt »spilleregler«, der tilgodeser begge medvirkendes interesser og som klart beskriver forhold om for eksempel betaling, fejl og mangler, afhjælpning af fejl og mangler og i sidste ende – hvordan eventuelle tvister håndteres.

4. Hold byggemøder

På større byggeprojekter er det en god idé at holde hyppige byggemøder. Man kan bruge møderne til at holde hånd i hanke med byggeriet og sikre, at arbejdet skrider frem som forventet og på korrekt vis. Det er også på byggemøderne, at aftaler om ekstraarbejde træffes.

Vigtigst af alt i forbindelse med byggemøder er referatet, der er dokumentation for, at alle indgåede aftaler.

Det er derfor en god idé at alliere sig med en rådgiver, der kan stå for byggeledelsen og afholde byggemøder.

jhal

Læs også