Er dine bygninger snesikrede?: Undgå sneskader

Landbrugsbygninger har været hårdt ramt af snekollaps gennem tiden, og der er flere ting, man skal være opmærksom på, når bygninger skal sikres mod sneskader.

Landbruget er blevet et mere sikkert sted at være om vinteren. Flere landmænd har nemlig styrket deres bygninger og dermed forhindret dem i at kollapse. For bare ti år siden var billedet helt anderledes. Her styrtede det ene tag efter det andet ned, og de mange tagkollapser fik Erhvervs- og Byggestyrelsen og forsikringsbranchen til at skærpe fokus. Sidenhen har der været større fokus fra landmændenes side, og rådgivningen er blevet bedre.

En del af de råd man bør følge, ifølge markedschef for landbrug i Alm. Brand, Mads Vilhelmsen er relative simple.

- Vi oplever stadig, at flere landmænd sløser med sikkerheden. Det er slemt nok, når følgerne går ud over planter, men ubærligt, når det handler om mennesker eller besætning. Derfor er det stadig vigtigt, at landmændene tager det seriøst, fortæller Mads Vilhelmsen.
- Vi oplever, at flere landmænd er blevet bedre til at sikre deres bygninger, men der er stadig flere ældre konstruktioner i landet, der bør have et eftersyn. Følgerne kan jo være katastrofale, advarer han.

Gode råd

Ryd sne fra taget på en sikker måde og helst fra jorden. Hvis snerydning skal ske fra tagfladen, skal du tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Vær opmærksom på, hvordan sneen fordeler sig og ryd sneen jævnt, så der ikke opstår skæv belastning af konstruktionen.

Undgå at lave render nede langs bygningens tagflade, når du rydder sneen fra taget, da dette kan sætte højere snelag i bevægelse. Sneen skal derfor ryddes i retningen fra top og ned mod bunden af taget.

Vær forsigtig med større maskiner eller skarpe værktøjer, der kan skade tagbelægningen. Lad hellere et mindre snelag ligge.

Vær opmærksom på særlige læ forhold, hvor der er øget risiko for, at sneen ophober sig. Skotrender eller flader op mod sidebygninger, kan ikke nødvendigvis bære den ekstra snelast.

Vær forsigtig med at rydde isdannelser på taget, som opstår, når sneen smelter af varmen indefra, da rydning af is kan beskadige tagbelægningen.

Hold eventuelt afløb og render fri for sne og is, så smeltevandet kan løbe bort i tøvejr.

Vær opmærksom på, at der kan være fare for, at sne styrter ned fra en højere bygning til lavere sidebygninger, som muligvis ikke kan bære den ekstra snelast. Understøt eventuel taget med hjælpestolper.

Vær især opmærksom på: Træspær på brede bygninger (bredere end 15 meter) og stålrammekonstruktioner, specielt ældre konstruktioner.

 

Læs også