EU vil speede op for udviklingen i landdistrikterne

Europa-Kommissionen lægger op til øgede bevillinger til landdistriktsudviklingen.

Europa-Kommissionen har her i sommer fremlagt en langsigtet vision og en handlingsplan til at sætte mere skub i udviklingen af landdistrikterne, som generelt skranter i hele EU.

Kommissionen vil blandt andet arbejde for at få medlemslandene til at øge lokal medbestemmelse, infrastruktur, natur og erhvervsbrancher uden for landbruget.

Senest midt i 2023 vil kommissionen gøre status over, om det så er blevet til noget.

Landbrugskommissær Janusz Wojciechowski sagde ved fremlæggelsen, at EU’s landbrugsstøtteordning, CAP, får en fremtrædende rolle i at skubbe til landdistriktsudviklingen. I 2024 vil kommissionen så fremlægge forslag om eventuelt øget økonomisk støtte til landdistrikterne i de kommende, syv-årige budgetperioder fra 2028. Også andre EU-fonde skal i spil til at finansiere indsatsen.

- Vi vil sikre os, at EU’s handlingsplan for landdistrikterne baner vejen for en bæredygtig udvikling af vores landdistrikter, sagde landbrugskommissæren også.

EU-landboere vil tilgodeses mere

Landdistrikternes Fællesråd glæder sig over kommissionens udspil.

- Det er et vigtigt skridt, at man får italesat en langsigtet version for landdistrikterne, siger formanden, Steffen Damsgaard.

I en meningsmåling fra Eurobarometer her i april måned mente 79 procent af de adspurgte EU-borgere, at medlemslandene bør tage større hensyn til landdistrikterne i fordelingen af de offentlige udgifter. Hertil siger Steffen Damsgaard:

- Det er for politikerne i EU et klart signal om, at de skal prioritere udviklingen i landdistrikterne højere. Og det viser, at de gule veste i Frankrig og de andre valgskred i EU er kommet, fordi folk i landdistrikter har følt, at de er blevet kørt over af udviklingen. Det viser, at befolkningerne i hele EU ønsker, at man skal tage hele deres land, og dermed også landdistrikterne, med i udviklingen. Det kan kun glæde mig. Og det vil jeg også tage med i fællesrådets videre arbejde.

Tyskland lægger op til at afskaffe arealstøtten

En kommission, som var nedsat af Tysklands regering, har fremlagt forslag om helt at få udfaset EU’s direkte betalinger til landbruget via arealstøtte over de følgende par programperioder for landbrugsordningen, CAP. Det skriver det internationale netmedie, Euractive.

Den nuværende CAP-programperiode er aftalt til udløb per 2028. Omstruktureringen af landbrugsordningen skal ske, så det styrker indsatsen for dyrevelfærd, miljø og klima.

Tysklands kansler, Angela Merkel, har hyldet anbefalingerne fra kommissionen, der bestod af 30 medlemmer fra landbrug og industri samt eksperter i blandt andet dyrevelfærd, miljø og forbrugerinteresser. Blandt anbefalingerne er at få nedbragt antallet af husdyr og forbrugernes kødforbrug og satse mere på kulstoflagring i landbruget. Lavindkomstgrupper i Tyskland skal kompenseres for højere fødevarepriser, foreslår kommissionen også.

- Den afsluttende rapport er medvind for mit arbejde, har landbrugsministeren, Julia Klöcker, udtalt med en bemærkning om, at Tyskland allerede har godt gang i sådan en omstilling.

Partiet De Grønne har kritiseret regeringen for ikke at gå hurtigt nok frem. Anbefalingerne er vedtaget enstemmigt af kommissionens 30 medlemmer.

Læs også