NGO: Industrien udnytter klimakrisen

Ifølge NOAH er den nye genteknik behæftet med samme usikkerhed som GMO-teknikken. Men agroindustrien har udnyttet klimakrisen til at forblænde politikerne.

Miljøbevægelsen NOAH har ikke meget til overs for EU-kommissær Timmermans forslag om at lette godkendelsen af planter forædlet med ny genteknik, NGT.

- Agroindustrien udnytter klima- og biodiversitetskrisen til at få politikere til at løbe risici, som de ikke kan gennemskue, lyder det fra Cand.Scient.Techn June Rebekka Bresson, der sidder med i NOAH’s gruppe for genteknologi.

Hun mener nemlig, at der ikke er tale om én ny GMO-teknik, men om mange forskellige GMO-teknikker, som alle ændres og udvikles hele tiden.

Ny genteknik eller ny historie

Ifølge NOAH er der ingen, der kan forudse, hvilke bivirkninger hver enkelt ny GMO-metode har for planternes genetik på længere sigt. Derfor er det at kalde de nye GMO-teknikker for NGT eller forædling blot en del af agroindustriens måde at forsøge at fortælle en ny historie.

- På den måde forsøger de at slippe nye GMO-metoder fri fra samfundets berettigede kontrol. Men vi ved fortsat utroligt lidt om plantecellernes immunforsvar, eller hvordan gener styres. Forskerne er forblændede af deres egen fascination af deres gen-legoklodser – på det punkt er de gamle GMO'er og de nye GMO'er helt ens. De indebærer nogle af de samme typer af risici.

Vigtig forskel

June Rebekka Bresson peger desuden på en grundlæggende forskel mellem GMO-teknologier og konventionel/traditionel forædling, som, hun mener, fortalerne for deregulering er ikke opmærksomme på:

- GMO'er og genredigering beskæftiger sig med at ændre kun ét eller få udvalgte gener, mens man i forædling udvælger alle de mange komplekse kontroller sammen med den ønskede egenskab. Det vil sige forædling involverer hele organismen, mens genredigering og gensplejsning kun involverer det ene gen.

Dette mener man i NOAH har alvorlige konsekvenser for risici, regler og mærkning.

- Men det bliver man fri for at forholde sig til i fremtiden, hvis nye GMO-metoder dereguleres som EU-Kommissionen foreslår det.

Økologien

Et andet aspekt er de økologiske fødevarer, der i dag er forbrugernes garanti for at købe GMO-fri fødevarer.

- Hvis EU-Kommissionens forslag gennemføres, bliver denne garanti kraftigt svækket, efterhånden som de nye GMO-sorter bliver introduceret og bliver indblandet med andre sorter, som også dyrkes i det økologiske landbrug. Det økologiske landbrug har været beskyttet mod indblanding fra GMO på grund af sameksistensregler, som sikrer bl.a. at pollen fra GMO'er ikke spredes til økologisk dyrkede afgrøder.

På samme måde er der regler ved pakning og forarbejdning, der sikrer økologiske fødevarer mod GMO-forurening.

- Hvis EU-Kommissionens forslag gennemføres, forsvinder disse regler til at beskytte økologien mod GMO, hvilket er lidt af en katastrofe. Landmænd, forbrugere, detailhandlen og myndigheder vil ikke kunne vælge GMO-fri såsæd eller GMO-fri mad, siger, June Rebekka Bresson.

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også